Waar we staan en wat we in 2023-2027 gaan doen

TenderNed is aan de voor- en achterkant volledig gemoderniseerd. De technologieën die we gebruiken zijn modern en toekomstbestendig. Hierdoor is de applicatie robuust en stabiel. Ook kunnen we snel reageren op de wensen van onze gebruikers en ontwikkelingen van buitenaf. Vanzelfsprekend voldoet TenderNed aan alle eisen rond informatiebeveiliging. Nieuw is dat we dit hebben ingericht als continu proces: security & privacy ‘by design’.

In 2023-2027 richten we onze pijlen op beheer en doorontwikkeling, security, data-excellence en synergie. Lees waar we nu staan, wat we gaan doen en welke kansen we zien.

Beheer en doorontwikkeling

Nu TenderNed robuust en stabiel is, en intuïtief werkt, kunnen we ons in 2023-2027 nog meer richten op de gebruiksvriendelijkheid van de applicatie. We willen door het analyseren van de customer journey het gebruikersgemak vergroten en ervoor zorgen dat de gebruikers minder hoeven klikken.

Lees meer over de pijler beheer en doorontwikkeling

Security

We voldoen al bijna 10 jaar aan de eisen van het ISO27001-certificaat, een wereldwijde erkende norm op het gebied van informatiebeveiliging. In 2023-2027 willen we het volwassenheidsniveau van onze informatiebeveiliging behouden. En security by design intensiever toepassen.

Lees meer over de pijler security

Data-excellence

We willen in 2023-2027 meer gebruikmaken van de data in TenderNed. Zo willen we aanbestedende diensten en ondernemers meer mogelijkheden geven om onze data te gebruiken, en gaan we de aanbestedingsmarkt voorzien van data-analyses. Ook gaan we data vaker inzetten bij het verbeteren van de applicatie.

Lees meer over de pijler data-excellence

Synergie

We gaan onderzoeken of we door samenwerking in de inkoopketen verdieping en verbreding van de applicatie kunnen realiseren. Functioneel en technisch.

Lees meer over de pijler synergie

Naar boven
Logo Rijksoverheid - Naar beginpagina van Tenderned.nl