Synergie: op zoek naar functionele kansen in 2023-2027

TenderNed heeft zich de afgelopen jaren vooral toegelegd in het verstevigen van het fundament. Nu het fundament solide en robuust is, kunnen we over de grenzen gaan kijken voor een verdere verdieping of verbreding.

De komende periode onderzoeken we of we TenderNed functioneel kunnen verrijken door synergie. Dit kan resulteren in een verdieping binnen het domein aanbesteden of een verbreding binnen het inkoopdomein. Zo kunnen we nog meer betekenen voor onze gebruikers en stakeholders.

Hier gaan we voor

We zoeken in 2023-2027 naar synergie op applicatie-, organisatie- en domeinniveau. Vanuit de digitale overheidsstrategie, de strategie van RVO en het domein inkoop hebben we speerpunten gedefinieerd waar we ons de komende jaren op willen richten: sterk ICT-landschap en -infrastructuur, informatievoorziening, verantwoord data-gedreven werken en samenwerken met de markt.

Ook op organisatieniveau willen we synergie bewerkstellingen. We gaan onderzoeken of we kennis, processen en/of systemen meer kunnen bundelen. Het voordeel hiervan zou zijn dat we leren van elkaar, processen meer inkoopgelieerd stroomlijnen en het platform TenderNed maximaal doorontwikkelen.

Verdieping en verbreding

Het huidige ICT-landschap en de infrastructuur van de TenderNed zorgen ervoor dat er ruimte ontstaat voor verdieping en verbreding. Daarom willen we in 2023-2027 kijken naar technologische ontwikkelingen die de applicatie verder kunnen brengen. Dit kan resulteren in:

  • een verdieping binnen het domein aanbesteden. Bijvoorbeeld functionaliteiten, zoals een inkoopkalender, SBIR of Open House.
  • een verbreding binnen het inkoopdomein. Bijvoorbeeld marktconsultaties en contractmanagement.

Informatievoorziening

We zetten in op een betere informatievoorziening binnen en buiten de applicatie door:

  • data-gedreven werken
  • meer gebruikmaken van tooling
  • volwassen datamanagement

Interoperabiliteit

Op applicatieniveau willen we verder onderzoek doen naar de interoperabiliteit van applicaties en systemen. Bijvoorbeeld het faciliteren van een beveiligde koppeling tussen TenderNed en een ander platform, zoals een ERP-systeem. Of een API tussen TenderNed en bijvoorbeeld gemeentes, zodat zij informatie uit ons dataplatform kunnen halen.

Naar boven
Logo Rijksoverheid - Naar beginpagina van Tenderned.nl