Geen gevoelige informatie in bestanden

In de bestanden die u als aanbestedende dienst deelt op TenderNed, neemt u vanzelfsprekend geen vertrouwelijke, privacy- of concurrentiegevoelige informatie op. Heeft u toch een document gepubliceerd dat dit soort informatie bevat? Wacht dan niet af, maar kom in actie.

Check wat u deelt in bestanden

U doet uw best om privacygevoelige informatie, privé te houden. Ook op TenderNed. Toch kan het voorkomen dat er soms informatie in een bestand belandt, dat daar niet had mogen staan. Bijvoorbeeld persoonsgegevens, vertrouwelijke of concurrentiegevoelige informatie. Check daarom altijd wat er in een bestand staat, voordat u het publiceert. Zeker als u het van iemand anders kreeg aangeleverd.

Toch gevoelige informatie gepubliceerd?

Verwijder dan zo snel mogelijk het document van TenderNed. Vaak zal dat niet lukken omdat u na publicatie documenten alleen kunt laten vervallen, waarna ze toch zichtbaar blijven. Neem in dit geval contact op met de TenderNed Servicedesk. Bij zwaarwegende redenen, zoals deze, kunnen zij het document voor u laten verwijderen. Dat kan dus niet als er alleen een typefout in staat.

Wat kunt (of moet) u nog meer doen?

Helaas gaan documenten op internet vaak snel hun eigen weg: ze worden gedownload, gedeeld op websites van derden en via zoekmachines. Kijk dus goed waar uw bestand al te vinden is, en probeer het daar ook weg te krijgen.

  • Stuur een bericht naar betrokken ondernemers, en vraag hun het document te vernietigen.
  • Inventariseer op welke andere websites en platforms de informatie ook te vinden is en vraag de eigenaar of hij het wil verwijderen.
  • Onderzoek of u volgens de Wet Bescherming Persoonsgegevens melding moet maken van een datalek bij Autoriteit Persoonsgegevens.
Naar boven
Logo Rijksoverheid - Naar beginpagina van Tenderned.nl