Over TenderNed

TenderNed is het aanbestedingssysteem van de Nederlandse overheid. TenderNed bestaat uit twee onderdelen. Een aankondigingenplatform waar aanbestedende diensten hun aankondigingen publiceren. En een applicatie waarmee aanbestedingen volledig digitaal kunnen verlopen.

Meer en betere inschrijvingen

TenderNed leidt opdrachtgever en inschrijver volledig digitaal door het aanbestedingsproces. Ondernemingen schrijven eenvoudiger en sneller in, hierdoor kunnen aanbestedende diensten kiezen uit meer én betere inschrijvingen.

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat heeft in 2010 het initiatief genomen voor TenderNed. Ze wilden hiermee het hele aanbestedingsproces vereenvoudigen en optimaliseren.

Voor aanbestedende diensten

Aanbestedende diensten moeten al hun aankondigingen publiceren op TenderNed. De verplichting geldt alleen voor opdrachten boven de Europese aanbestedingsdrempels en bij het (vrijwillig) bekendmaken van (nationale) opdrachten.

Daarnaast kunnen ze het volledige aanbestedingsproces via TenderNed doorlopen: van het aanmaken van de aanbesteding, de aankondiging van de opdracht tot het beoordelen en uiteindelijk gunnen.

Aanbesteden via TenderNed beperkt het risico op procedurele fouten en scheelt bovendien tijd en geld voor alle partijen. Aanbestedende diensten kunnen ook kiezen voor andere aanbestedingssystemen.

Bekijk alle informatie voor aanbestedende diensten.

Voor ondernemingen

Ondernemingen vinden op één centrale plek - het aankondigingenplatform van TenderNed - opdrachten. Met een account kunnen ze hun offerte, bedrijfsgegevens en bewijsstukken online via TenderNed indienen.

Bekijk alle informatie voor ondernemingen.

Koppeling met andere aanbestedingssystemen

Het aankondigingenplatform van TenderNed is volledig openbaar en toegankelijk voor andere aanbestedingssystemen. De systemen die zijn gekoppeld aan TenderNed noemen we Tsenders.

Veilig en betrouwbaar

We blijven continu werken aan veilig aanbesteden en inschrijven. Zo verloopt het publiceren, inschrijven en openen van de digitale kluis via sms-authenticatie. TenderNed voldoet dan ook aan de strenge ISO 27001 standaard met betrekking tot informatiebeveiliging.

Gebruikersgroep

Samen met de gebruikers van TenderNed werkt PIANOo continu aan de verbetering van het systeem. Hiervoor hebben we een gebruikersgroep samengesteld bestaande uit inkopers, ondernemers en inkoop- en aanbestedingsadviseurs. De leden van de gebruikersgroep adviseren over de functionaliteiten en beoordelen TenderNed in de praktijk. Zij doen dit onder andere door het uitvoeren van testen.

Organisatie

TenderNed is onderdeel van PIANOo Expertisecentrum Aanbesteden, van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat. PIANOo valt onder de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO).

Naar boven