Data-excellence: meer data benutten in 2023-2027

TenderNed beschikt over een schat aan data, openbaar en niet-openbaar. Deze data ontsluiten we via meerdere kanalen, maar er is nog veel winst te behalen. We willen in 2023-2027 meer gebruikmaken van de data in TenderNed. Zo willen we aanbestedende diensten en ondernemers meer mogelijkheden geven om onze data te gebruiken, en gaan we de aanbestedingsmarkt voorzien van data-analyses.

Ook gaan we data vaker inzetten bij het verbeteren van de applicatie. Daarnaast kunnen we met onze data nagaan of informatie van derden klopt (fact-checking).

Hier gaan we voor

We hanteren de basisprincipes voor data en ICT-applicaties van de I-strategie Rijk 2021-2025 (pdf). Data-excellence bereiken we door ervoor te zorgen dat onze data voldoet aan een hoge mate van juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid. Daarna kunnen we de data omzetten naar informatie binnen en buiten de applicatie. We kunnen dan ook maatwerkrapporten en datasets leveren aan onze interne en externe stakeholders.

Verder gaan we aanbestedende diensten ondersteunen bij het werken met data. Zo  wordt een API beschikbaar gesteld voor aanbestedende diensten. Deze API biedt aanbestedende diensten de mogelijkheid om direct hun systemen te koppelen aan hun eigen data binnen TenderNed.

Voorbereiding

We hebben al wat stappen gezet op weg naar data-excellence:

  • De technische herinrichting van de analyse-omgeving zorgt ervoor dat we meer realtime informatie kunnen delen en verspreiden.
  • We hebben diverse outputkanalen voor informatievergaring ingericht, zodat we data- en informatieanalyses beschikbaar kunnen maken.
  • We werken aan de inrichting van een forecast-model, zodat we straks kunnen zien hoeveel aan opdrachtwaarde per type opdracht (werken, levering of diensten) openstaat in de volgende maand.

Statistiekverplichting EU

Via TenderNed voldoet Nederland aan de statistiekverplichtingen van de EU. Dit gebeurt op grond van de aanbestedingsrichtlijnen en de concessierichtlijn, en voor de verslaglegging aan de Staten-Generaal. We leveren ook data aan op verzoek van het Nationale beleidskader en de Europese Commissie.

Maatwerkrapporten en -datasets

Met onze data kunnen we vraagstukken van interne en externe stakeholders oplossen of kwantitatief ondersteunen. We gaan onderzoeken in hoeverre we maatwerkrapporten en -datasets kunnen bieden, omdat dit buiten de scope van onze opdracht ligt maar veel waarde biedt.

Kunstmatige intelligentie en big data

We gaan de mogelijkheden van kunstmatige intelligentie onderzoeken om het aanbestedingsproces te vereenvoudigen. Bijvoorbeeld door bepaalde informatie automatisch te vullen op basis van eerdere aanbestedingen van de aanbestedende dienst.

Om de inkoop- en aanbestedingsmarkt meer van dienst te zijn met relevante informatie, willen we uit grote brokken data relevante inzichten halen en voorspellingsmodellen bouwen. Om beide doeleinden beter in te zetten willen we intensiever gebruikmaken van interne en externe bronnen, zoals CBS, Company.info en KVK. Door gebruik te maken van externe bronnen verhogen we ook de betrouwbaarheid van onze data, en dus ook van onze analyses.

Data-communities

Samen met overheids- en marktpartijen willen we data-communities starten waarin we gericht kennis en kunde met elkaar delen en gezamenlijk vraagstukken oplossen, of hierin kunnen ondersteunen.

Naar boven
Logo Rijksoverheid - Naar beginpagina van Tenderned.nl