Beheer en doorontwikkeling: ook in 2023-2027 hoogste prioriteit

Ook in 2023-2027 heeft het beheer en de doorontwikkeling van TenderNed onze hoogste prioriteit. Nu de applicatie robuust en stabiel is, en intuïtief werkt, kunnen we ons nog meer richten op de gebruiksvriendelijkheid van het systeem. We willen door het analyseren van de customer journey nog duidelijkere pagina’s maken en het aantal kliks verder terugbrengen.

Hier gaan we voor

Ons doel is een applicatie die de Aanbestedingswet 2012 zo goed mogelijk vertaalt naar helder digitale stappen. Zo maken we het doorlopen van het aanbestedingsproces makkelijker. We willen toegankelijk zijn voor alle aanbestedende diensten, groot en klein. En hen een goede gebruikerservaring geven.

We blijven aansluiting zoeken bij de Nederlandse Digitaliseringsstrategie.

De gebruiker centraal

We luisteren naar onze gebruikers en spelen in op hun behoeften. Dit doen we door continue feedback te vragen. Heeft een gebruiker een vraag, dan is onze Servicedesk er om te helpen.

Gebruikersgroep

Samen met onze gebruikers werken we aan de verbetering van TenderNed. Hiervoor hebben we een gebruikersgroep samengesteld bestaande uit inkopers, ondernemers en inkoop- en aanbestedingsadviseurs. We nodigen hen 2 keer per jaar uit. De leden van de gebruikersgroep adviseren dan over de functionaliteiten en beoordelen TenderNed in de praktijk. Zij doen dit onder andere door het uitvoeren van testen. Ook vragen we de gebruikers soms tussentijds om advies bij het doorvoeren van wijzigingen. Daarnaast halen we via onze socialemediakanalen en tijdens verschillende workshops voor aanbestedende diensten en ondernemers informatie bij hen op.

Servicegericht

We hebben TenderNed zo ontworpen dat aanbestedende diensten en ondernemers weten welke volgende stap zij in het proces moeten zetten. Loopt een gebruiker toch tegen een probleem aan, dan kiest hij op welke manier wij hem het beste kunnen helpen:

De komende periode willen we nog meer aandacht besteden aan chat. Daarnaast willen we de afhandeltijd van vragen zo kort mogelijk maken, zodat gebruikers snel en adequaat geholpen zijn.

Contactmomenten Servicedesk

Door de modernisering van TenderNed is het aantal contactmomenten met de Servicedesk fors afgenomen. Terwijl het aantal gebruikers en aanbestedingen in TenderNed sterk toenam. Voor de mensen die TenderNed maken, is de afname van het aantal contactmomenten een pluim op hun werk.
 

Grafiek: Aantal contactmomenten Servicedesk van 2019 t/m 2021. Totaal: 14.038 in 2019, 17.879 in 2020 en 15.715 in 2021. Telefoon: 12.021 in 2019, 14.475 in 2020 en 10.738 in 2021. E-mail: 2.017 in 2019, 2.593 in 2020 en 1.378 in 2021. Chat: n.v.t. in 2019, 811 in 2020 en 3.479 in 2021.
Sinds 2 november 2020 is de Servicedesk ook bereikbaar via chat.


Rapportcijfer chatgesprek 2021

Gemiddeld beoordelen gebruikers het contact dat zij in 2021 met ons hadden via chat met een 8,8.

Rapportcijfer 8,8 chatgesprek 2021


Implementeren eForms

TenderNed is ingericht op basis van de formulieren die door de Europese Commissie (EC) zijn vastgesteld. Van de EC hebben wij de opdracht gekregen om Electronic Forms (eForms) te implementeren. Dit betekent een grote wijziging in de techniek en architectuur, maar voor onze gebruikers houden we de impact minimaal. We moeten de eForms in oktober 2023 gerealiseerd hebben, net als de andere EU-lidstaten.

Marktconsultatie beter faciliteren

Hoewel een marktconsultatie formeel gezien geen onderdeel is van de Aanbestedingswet 2012, willen we dit beter ondersteunen in TenderNed. De afgelopen jaren faciliteerden we een marktconsultatie via het aanbestedingsformulier ‘vooraankondiging’. De eForms die we in opdracht van de EC gaan ontwikkelen, geven ons de mogelijkheid om de marktconsultatie als een volledig nieuw proces binnen TenderNed te faciliteren.

Een marktconsultatie is voor overheidsinkopers het middel bij uitstek om betere informatie van marktpartijen te krijgen over een voorgenomen aanbesteding. Door de opgedane kennis kan de aanbestedende dienst de uiteindelijke opdracht scherper formuleren.

Wendbaar en flexibel

We zijn wendbaar en flexibel georganiseerd. Hierdoor kunnen we snel reageren op de wensen van onze gebruikers en ontwikkelingen van buitenaf:

  • We werken volledig Agile. In sprints van 2 weken werken we aan technische en functionele verbeteringen van de applicatie. Iedere 2 weken is er een release en upgraden we TenderNed. Zo wordt de applicatie continu beter. De komende periode werken we er naartoe dat we op ieder moment een release kunnen doen. De doorlooptijd van het constateren van een bug tot het oplossen ervan wordt dan nog korter.
     
  • We werken DevOps. DevOps staat voor: development (ontwikkeling) en operations (beheer). Concreet betekent dit dat we het ontwikkel- en beheerteam hebben samengebracht. Zo benutten we de capaciteit van het team optimaal en wordt er effectief samengewerkt.
     
  • We werken constant aan CI/CD. Door Continuous Integration (CI) en Continuous Delivery (CD) verloopt de afhandeling van codewijzigingen zoveel mogelijk via een aantal geautomatiseerde stappen. Bijvoorbeeld het automatisch testen van de code en het doorzetten van de wijzigingen naar alle omgevingen. Dit bespaart ons tijd en menskracht. Ook beperken we het aantal fouten in de code tot een minimum en houden we de doorlooptijd kort.
Naar boven
Logo Rijksoverheid - Naar beginpagina van Tenderned.nl