De mensen die TenderNed maken

Een grote applicatie zoals TenderNed vraagt om een divers team van specialisten, die tegelijk de applicatie draaiend houden en doorontwikkelen. Dat was zeker de laatste jaren, waarin de applicatie volledig werd gemoderniseerd, een flinke uitdaging. Onze ontwikkelaars, UX-designers, testers, Scrum Masters, Product Owners, tekstschrijvers, functioneel beheerders, juristen en managers draaien ‘als een familie’ en leveren zeer goed werk.

9 november 2021

Maak kennis met enkele makers

Omdat TenderNed 10 jaar bestaat willen we enkele van onze teamleden voorstellen. Te vaak blijven de makers van digitale diensten anoniem en onzichtbaar. Terwijl zij ervoor zorgen dat we kunnen doen, wat we willen en moeten doen. Liedewij, Bert, Bob, Dick, Marc en Ray vertellen over hun werk bij TenderNed, wat ze doen en wat hun werk bijzonder maakt.

Liedewij van Nistelrooij

‘Ik ben softwaretester. Dat wil zeggen dat ik kijk of de software werkt zoals het bedacht is en of een aanpassing logisch is voor de gebruikers. Daarnaast hou ik me bezig met geautomatiseerd testen van de software, uitzoeken en oplossen van incidenten in de productie, en ik denk mee met aanpassingen.’

Dick Boumans

Ik werk al ruim 7 jaar als Scrum Master voor TenderNed. Mijn rol hierin is gaandeweg veranderd. In het begin pakte ik inhoudelijk de ceremoniële taken van Scrum op, maar omdat dat nu veel meer door de teams zelf wordt gedaan, kan ik me steeds meer richten op de processen en organisatie van TenderNed.’

Bert van Baardwijk

‘Ik ben sinds iets meer dan 2 jaar fullstack ontwikkelaar bij TenderNed. Dat wil zeggen dat ik zowel programma’s maak voor de backend als front-end, server en schermen dus. Daarnaast ben ik een van de vier OPS-ers. Wij zijn verantwoordelijk voor het in de lucht houden van onze omgevingen, installeren van nieuwe releases en software, configuratiemanagement, uitvoeren en beoordelen van zogenaamde datafixes op productie en ondersteuning van de ontwikkelteams.’

Ray Arkes

‘Ik ben UX-designer bij TenderNed. Ik bedenk de best mogelijke indeling voor een stuk functionaliteit om het gebruikers zo makkelijk mogelijk te maken.’
 

Bob van der Hulst

‘In eerste plaats ben ik ontwikkelaar. Ik maak nieuwe functionaliteiten en los fouten op in de applicatie. Daarnaast ben ik ook nog lid van het 'Technisch Hart' van TenderNed, ons architectenteam. Dit is een afvaardiging uit de verschillende teams en niet een op zichzelf staand iets.’

Marc van der Sluis

‘Bij TenderNed werken we met meerdere multidisciplinaire DevOps ontwikkelteams aan de renovatie en ontwikkeling van het aanbestedingsplatform. Ik ben tester binnen één van deze teams, net als Liedewij. In deze rol bewaak ik de kwaliteit van de ontwikkelde oplossingen voor de renovatie van het aanbestedingsplatform.’

Wat maakt het werken voor TenderNed uniek?

Bert: ‘Ik denk dat TenderNed een van de mooiste projecten binnen het ministerie van EZK is als je kijkt naar onze Scrum-werkwijze, de teams, het kennisniveau, de kwaliteit van de mensen en de software die we maken. Veel goede processen en tools die ik ook bij andere opdrachtgevers heb gezien komen hier samen. Het verloop van mensen is ook nog eens veel lager dan ik elders heb gezien, dat zegt al genoeg, iedereen heeft het erg naar zijn zin.’

Bob: ‘Je werkt bij TenderNed aan alle aspecten van het platform, van inlogscherm tot batchverwerking van database entries. Naast de variatie op technisch vlak is er ook een flinke uitdaging op functioneel vlak. De wereld van aanbesteden is zo complex dat je er in het ontwikkelen niet aan ontkomt, deze processen zitten namelijk diep verweven in de applicatie. Dit zorgt ervoor dat het werk elke dag weer uitdagend is. De meeste mensen kennen elkaar inmiddels erg goed en zijn op elkaar ingewerkt, het voelt soms als familie. De betrokkenheid is groot waardoor je nooit alleen staat als je iets bedenkt.’

Liedewij: ‘De groep collega's is divers en dat maakt het leuk. We hebben verschillende expertises waardoor de kwaliteit van de software hoog is. Er zijn korte lijntjes tussen verschillende afdelingen, waardoor goede communicatie mogelijk is. En ook naast het werk vinden we elkaar, tijdens een bootcamp, mudrun, pubquiz, of spelletjesavond.’

Marc: ‘Het eerste dat mij opviel toen ik startte bij TenderNed is hoe volwassen de ontwikkelomgeving is opgezet en ingericht. Voor mij als tester is het bijvoorbeeld een verademing dat je een eigen lokale docker-omgeving hebt waarin je de ontwikkelde features kunt deployen. Dit zorgt ervoor dat de doorlooptijd van een opgeleverde feature tot een minimum beperkt wordt. Ook het niveau van de geautomatiseerde testen is van hoog niveau. Veel organisaties zouden hier jaloers op zijn.’

Wat was jullie grootste uitdaging?

Bob: ‘We hebben TenderNed jarenlang op 2 verschillende applicatieservers gedraaid, een (hele) oude en een nieuwe. De oude applicatie hebben we nu weggewerkt, maar de grote uitdaging van een paar jaar geleden was om de oude applicatie ook op de nieuwe applicatieserver werkend te krijgen. Volgens de documentatie was het onmogelijk, maar we hebben het toch voor elkaar gekregen. Ik kan me nog goed herinneren dat we op kantoor zaten en we af en toe over ons scherm een kreet uitlieten "YES! HIJ DOET HET".’

Ray: ‘Tijdens het vernieuwen van de applicatie konden we niet zomaar wijzigingen doorvoeren die ons het beste leken. We hebben een grote groep gebruikers die gewend waren aan het 'oude' TenderNed, met al haar opmerkelijke werkwijzen waarin iedereen zijn eigen flow had gevonden. Daarom moesten we ook rekening houden met wat de gebruikers gewend waren.’

Dick: ‘We hebben behoorlijk wat uitdagingen gehad, zoals het invoeren van Scrum en daarbij het schrappen van rollen zoals projectleider, integratietester, kwaliteitsmedewerker enzovoorts. De grootste uitdaging was toch wel het volledig DevOps worden. Dit heeft al met al 2 jaar gekost, maar toen we van het management eenmaal groen licht hadden, hebben we het beheerteam binnen twee maanden volledig geïntegreerd in de DevOps teams.’

Marc: ‘Net zoals half Nederland moesten we begin 2020 van het ene op andere moment gaan thuiswerken. We hebben ervoor gekozen om de hele werkweek met je teamleden op het scherm in contact te zijn. Dit werkt goed en versterkt het teamgevoel. Je kan snel met elkaar overleggen, schermen eenvoudig delen en technische en functionele vraagstukken snel afstemmen en oplossen. Kom je ergens niet uit, dan is er altijd wel een collega die met je mee wil denken. TenderNed is een organisatie waar de mens achter het toetsenbord niet wordt vergeten.’

Waar ben je het meest trots op?

Dick: ‘Ik heb het team steeds volwassener zien worden, niet alleen inhoudelijk, maar vooral in ons gedrag. We zijn er voor elkaar, met elkaar, om elkaar beter te maken. Hierdoor is het team in staat om kwalitatief goede en snelle opleveringen te doen en steeds het beste uit zichzelf te halen. TenderNed voelt als een familie. Dat is fijn en daar mogen we trots op zijn.’

Bert: ‘Ik ben trots op onze manier van werken, waarbij we steeds een geïntegreerd geheel hebben opgeleverd van nieuwe en oude programmatuur. En dat zonder in te leveren op de kwaliteit. Ik vind vooral de wizards voor het versturen van (definitieve) gunningsbeslissingen erg mooi geworden. Daar zit technisch veel in, zoals conceptberichten die bewaard moeten blijven, de aanbestedende dienst die kan aanpassen, kopiëren, bijlagen, omzetten van concept naar definitief, bijlage scannen enzovoorts.’

Liedewij: ‘Er zijn een aantal grote aanpassingen binnen TenderNed geweest waar ik bij betrokken ben geweest, zoals het opsplitsen van gebruikersaccounts en de renovatie van de publicatietaken en de kluizen. Maar, het meest trots ben ik dan als we als team de aanpassing succesvol hebben afgerond. En dat we dat op zo'n manier hebben gedaan dat onze opdrachtgever er tevreden mee is en TenderNed voor de gebruiker steeds beter wordt.’

Marc: ‘Om de beurt hebben de ontwikkelteams de rol van ‘banaan’. Dit houdt in dat een teamlid verantwoordelijk is voor het oplossen van incidenten van gebruikers die aan de Servicedesk worden gemeld. Als het om een technisch probleem gaat, onderzoekt ‘de banaan’ de melding en achterhaalt wat er precies fout gaat. Samen bedenken we dan de oplossing. Omdat er bij deze incidenten vaak haast is, geeft het mij een voldaan gevoel als de eindgebruiker in korte periode geholpen is en bijvoorbeeld voor het verlopen van een aanbestedingstermijn weer verder kan.’

Bob: ‘Nu zou ik zeggen dat ik het meest trots ben op de optimalisatie in de database-laag waarmee ik bezig ben, maar vorige maand was ik het meest trots op de code die we voor het dashboard hadden gemaakt. De trots van mooie code is meestal vluchtig omdat na een paar maanden de nieuwigheid er wel weer af is. Uiteindelijk denk ik dat de trots die het langst is blijven hangen, het heerlijke eten is wat we een tijdje geleden met het TenderNed ontwikkelteam bij mij in de achtertuin hebben staan BBQ'en. Daar was iedereen echt blij met wat ik had gemaakt.’

Naar boven
Logo Rijksoverheid - Naar beginpagina van Tenderned.nl