De 7 beginselen van TenderNed

TenderNed is ontwikkeld om elektronisch aanbesteden mogelijk te maken in opdracht van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK). De applicatie bestaat uit een publicatie- en inschrijfmodule en een volledig openbaar aankondigingenplatform. We zetten de 7 beginselen van TenderNed op een rij.

1. Alle aankondigingen op 1 centrale plek

Op het aankondigingenplatform van TenderNed staan alle opdrachten van de overheid.  Ondernemers hoeven daardoor niet meerdere platformen langs om een actueel overzicht van lopende aanbestedingen te krijgen. Door het aanmaken van een interesseprofiel ontvangen ge├»nteresseerden automatisch actuele informatie over relevante aanbestedingen.

2. Kostenbesparing en vermindering van administratieve lasten

Door het volledig digitaal doorlopen van het aanbestedingsproces (inclusief de communicatie en de geïntegreerde UEA-wizard) besparen aanbestedende diensten op de kosten. En hebben zij minder administratieve lasten.

3. Juridische consistentie

TenderNed is ingericht op basis van de standaardformulieren voor overheidsopdrachten van de Europese Commissie. De applicatie bevat verplicht in te vullen velden, zodat er geen informatie ontbreekt bij het publiceren van een aanbesteding. Zo ondersteunt TenderNed aanbestedende diensten in het naleven van de aanbestedingsregels. Ook verkleint TenderNed de kans dat een aanbesteding onvolledig is en daardoor wordt afgewezen door TED, het Europese aankondigingenplatform. Zo wordt vertraging voorkomen.

4. Aanbestedingsstukken zijn kosteloos, rechtstreeks en volledig toegankelijk

De Europese richtlijn 2014/24/EU (artikel 53, eerste lid) vereist dat (openbare) aanbestedingstukken kosteloos, rechtstreeks en volledig toegankelijk zijn. TenderNed voorziet hierin.

5. Transparant, veilig en onafhankelijk

TenderNed is ISO 27001 gecertificeerd. Dit betekent dat de applicatie voldoet aan de strenge eisen rond informatiebeveiliging. Gevoelige informatie is versleuteld en alleen zichtbaar voor geautoriseerde gebruikers. De gegevens in de database zijn beveiligd met unieke databasesleutels, die periodiek vervangen worden. Meerdere interne en externe audits per jaar borgen dit proces.

Doordat we TenderNed zelf ontwikkelen, zijn we bij de uitvoering van onze wettelijke taken niet afhankelijk van een marktpartij.

6. Het gebruik is gratis

Aanbestedende diensten maken kosteloos gebruik van TenderNed. Ondernemingen hebben alleen een eHerkenningsmiddel nodig om hun bedrijf te registreren op TenderNed.

7. Statistiekverplichting

Via TenderNed voldoet Nederland aan de statistiekverplichtingen van de EU. Dit gebeurt op grond van de aanbestedingsrichtlijnen en de concessierichtlijn, en voor de verslaglegging aan de Staten-Generaal. We leveren ook data en aanbestedingsinzichten aan op verzoek van het Nationale beleidskader en de Europese Commissie.

Naar boven
Logo Rijksoverheid - Naar beginpagina van Tenderned.nl