‘Ik maak ondernemers wegwijs in TenderNed’

Voor ondernemers die gebruikmaken van TenderNed is Erno Schoop, expert informatievoorziening, een bekend gezicht. Hij organiseert namelijk de gratis introductiesessies waarin hij ondernemers wegwijs maakt in de applicatie. Erno zet zich ook in voor een goedwerkende en gebruiksvriendelijke applicatie.

Introductiesessies voor ondernemers

In 2022 is TenderNed gestart met de introductiesessies voor ondernemers. De sessies vinden 2 à 3 keer per maand plaats met zo’n 15 tot 30 deelnemers per sessie. Erno: ‘Met de introductiesessies probeer ik het voor ondernemers makkelijker te maken om mee te doen aan een aanbesteding. Vooral kleinere ondernemers die geen of weinig personeel hebben, zijn al veel tijd kwijt aan hun dagelijkse werkzaamheden en kunnen taken vaak niet uitbesteden. Door mee te doen aan de introductiesessie raken zij in 45 minuten bekend met TenderNed.'

'De sessies zijn niet alleen voor kleine ondernemers, ook grote ondernemingen zijn van harte welkom bij de introductiesessies. Na de sessie kunnen zij zelf beslissen welke medewerker binnen hun bedrijf zich gaat bezighouden met aanbesteden. Ook kunnen ze ervoor kiezen om hulp te vragen aan een externe aanbestedingsexpert, of het hele inschrijfproces uit te besteden.'

 

 

Onderwerpen sessie

Erno: ‘Tijdens de sessies laat ik zien hoe TenderNed werkt, hoe de ondernemer een aanbesteding vindt en doorlopen we het proces van aanbesteden tot inschrijven. Ik haal tegelijk ook informatie op over hoe de ondernemers TenderNed ervaren en wat er eventueel beter kan. Op basis van deze ervaringen verbeteren we TenderNed en vergroten we het gebruikersgemak. De ondernemers stellen op hun beurt ook vragen, over bijvoorbeeld (Europees) aanbesteden, TenderNed of eHerkenning. Soms verduidelijken we de content op onze website of in de applicatie om vragen bij voorhand weg te nemen.'

'De meeste deelnemers geven aan dat ze de sessie leerzaam vinden. “In korte tijd heb ik veel geleerd,” hoor ik vaak terug. Ook krijg ik geregeld de vraag of een collega de volgende keer kan deelnemen.’

Voordelen TenderNed-applicatie

Erno ziet het voor ondernemers als een groot voordeel dat op het aankondigingenplatform van TenderNed álle openbare opdrachten van de overheid staan. ‘TenderNed biedt als enige aanbestedingsplatform een compleet overzicht van overheidsopdrachten. Wij tonen zowel aanbestedingen die via onze applicatie verlopen als die andere platforms aanbieden. Ondernemers hoeven daardoor niet meerdere platformen langs om een actueel overzicht van lopende aanbestedingen te krijgen. Een ander voordeel van TenderNed is dat alle aanbestedingsstukken kosteloos zijn in te zien. Ondernemingen die mee willen doen aan aanbestedingen hebben alleen een eHerkenningsmiddel nodig om hun bedrijf te registreren op TenderNed.’

Luisteren naar onze gebruikers

Erno draagt zelf ook bij aan een goede applicatie. Hij zit in het team dat verantwoordelijk is voor het beheer en de doorontwikkeling van de TenderNed-applicatie. Erno: ‘Wij zorgen ervoor dat de applicatie beschikbaar en bereikbaar is, en voldoet aan de wettelijke eisen. Ook zetten we ons in om de wensen van onze gebruikers te vertalen naar de applicatie. Dit doen we door continue feedback te vragen via verschillende kanalen.'

'Soms zoek ik zelf contact met ondernemers. Een tijd geleden merkten we op dat er veel verzoeken binnenkwamen voor het wijzigen van rollen van gebruikers. Dat bleek uit een analyse van de contacten die onze servicedesk met ondernemers heeft. Toen we de data bekeken, zagen we dat er veel ondernemingen zijn die slechts één gebruiker met de rol van lokaal beheerder hebben. Wij adviseren ondernemingen minimaal twee lokaal beheerders aan te stellen, omdat sommige taken alleen door een lokaal beheerder uitgevoerd kunnen worden. Dit jaar hebben we voor aanvang van de schoolvakanties mailingen verstuurd naar ondernemingen met één lokaal beheerder om ze hierover te informeren. De respons daarop was goed en veel ondernemers ondernamen direct actie.’

Tot slot benoemt Erno dat het fijn is dat hij snel kan schakelen met collega’s, leveranciers en gebruikers. Dat helpt ons de applicatie sneller door te ontwikkelen en daardoor aanbesteden via TenderNed toegankelijker te maken voor ondernemers.’

Naar boven
Logo Rijksoverheid - Naar beginpagina van Tenderned.nl