Hoe vul ik het Uniform Europees Aanbestedingsdocument (UEA) in?

Het Uniform Europees Aanbestedingsdocument (UEA) is een verplicht Europees standaardformulier waarmee ondernemers een eigen verklaring afleggen over hun financiën, bekwaamheden en geschiktheid voor de opdracht.

Er zijn op dit moment drie soorten UEA’s. De aanbestedende dienst kiest welke u gebruikt.

Optie 1 - UEA-wizard in TenderNed

 • U vindt de UEA-wizard op het dashboard.
 • Klik erop en vul het in.
 • Zijn géén van de uitsluitingsgronden op u van toepassing? Dan kunt u dat met één vinkje aangeven.
 • Een contactpersoon kunt u toevoegen door via het dashboard een contactpersoon in te stellen voor de aanbesteding. Dit doet u door te klikken op Controleer uw organisatiegegevens, maak daarna een keuze onder Contactpersoon. Als u het UEA heeft ingevuld, wordt deze contactpersoon overgenomen na het genereren van de pdf.
 • Na het volledig invullen van het UEA genereert u een pdf.  
 • Download de pdf (en sla het indien gewenst op uw computer op).
 • In de UEA-wizard of de aanbestedingsdocumenten staat aangegeven of u de UEA moet ondertekenen. Onderteken het UEA als dit gevraagd wordt: print, onderteken en scan de pdf. In uitzonderlijke gevallen moet u het UEA digitaal ondertekenen, daarvoor heeft u dan een eHerkenningsmiddel eH4 nodig.
 • Uw btw-nummer wordt in TenderNed niet gebruikt. Mocht u dit in het UEA willen invullen, dan kan dit handmatig na het uitprinten van de pdf.
 • Om de pdf toe te voegen aan uw inschrijving moet u deze weer uploaden. Oók als u deze niet ondertekend heeft. Ga naar Vul het Uniform Europees Aanbestedingsdocument in en klik op Upload UEA.

UEA-wizard invullen namens meerdere ondernemingen

Als u namens meerdere ondernemingen inschrijft, dan moet u mogelijk ook meerdere UEA’s invullen.

 • Onder stap 1 van de UEA-wizard kunt u informatie opgeven over uw wijze van deelneming aan de aanbesteding, bijvoorbeeld met meerdere ondernemingen. Ook kunt u aangeven of u een beroep doet op draagkracht van andere entiteiten. Bekijk goed welke optie op u van toepassing is, of de UEA’s van andere ondernemingen geüpload moeten worden, en of een toelichting nodig is. Aanvullende informatie is in de wizard te vinden door op ‘i’ te klikken.
 • U kunt de namen van meerdere ondernemingen opgeven, door na elke naam op Enter te klikken.
 • De penvoerder kan een UEA aanmaken en uploaden via de wizard in TenderNed. De andere deelnemende ondernemingen gebruiken de UEA-pdf die door de aanbestedende dienst bij de aankondiging is gepubliceerd. U vindt deze op het aankondigingenplatform van TenderNed of na inloggen in het dashboard van de aanbesteding.
 • Upload per onderneming de UEA van de betreffende onderneming. Ga hiervoor naar Vul het Uniform Europees Aanbestedingsdocument in > Upload UEA.

UEA wijzigen

Wilt u het UEA wijzigen nadat u het heeft geüpload via de UEA-wizard?

 • De UEA-wizard kunt u opnieuw invullen via het dashboard. Ga naar Vul het Uniform Europees Aanbestedingsdocument in en klik op Wijzigen UEA. Als u na het invullen op Genereer pdf klikt, wordt de oude versie van de pdf automatisch overschreven. Voor het verwijderen van de eerder geüploade UEA kiest u Verwijder UEA. Het gewijzigde UEA moet u downloaden en, eventueel na ondertekenen, weer uploaden.

Optie 2 - UEA als pdf-bestand

Er zijn twee mogelijkheden:

 1. Het UEA is opgenomen bij de aanbestedingsdocumenten op een aanbestedingsplatform.
 2. U ontvangt het UEA op andere wijze van de aanbestedende dienst als de aanbesteding niet via een aanbestedingsplatform verloopt. 

Voor beide opties volgt u onderstaande stappen:

 • Download de pdf en vul digitaal in, bijvoorbeeld met Adobe Acrobat Reader.
 • Sla het formulier daarna opnieuw op als pdf.
 • Als de aanbestedende dienst vraagt om een handtekening, dan kunt u de pdf printen en vervolgens scannen. Word dat niet gevraagd? Dan kunt u deze stap overslaan.

Voeg de pdf bij uw offerte zoals aangegeven door de aanbestedende dienst. Dit kan op twee manieren:

 1. Verloopt de aanbesteding via een aanbestedingsplatform? Upload de pdf en voeg deze bij uw offerte op het aanbestedingsplatform. In TenderNed gebruikt u de taak Voeg overige documenten toe.
 2. Verloopt de aanbesteding niet via een aanbestedingsplatform? Dan voegt u de pdf bij uw offerte op de wijze die in de aanbestedingsdocumenten beschreven staat.      

UEA als pdf-bestand invullen namens meerdere ondernemingen

Als u namens meerdere ondernemingen inschrijft, dan moet u mogelijk ook meerdere UEA’s invullen. U herhaalt bovenstaande stappen voor elke onderneming en voegt alle bestanden bij uw offerte zoals aangegeven door de aanbestedende dienst. 

UEA wijzigen

Verloopt de aanbesteding via een aanbestedingsplatform? En wilt u het UEA wijzigen nadat u het heeft geüpload als pdf? 

 • De pdf kunt u opnieuw invullen en (als nodig) ondertekenen. Verwijder de eerste versie en sla de nieuwe versie weer op. In TenderNed gebruikt u hiervoor de taak Voeg overige documenten toe.

Verloopt de aanbesteding niet via een aanbestedingsplatform? En wilt u het UEA wijzigen?  

 • De pdf kunt u opnieuw invullen en (als nodig) ondertekenen. Voeg de nieuwe versie bij uw offerte. 

Optie 3 - UEA als interactieve pdf

 • Het UEA is opgenomen bij de aanbestedingsdocumenten
 • Download de pdf en vul digitaal in, bijvoorbeeld met Adobe Acrobat Reader.
 • Sla het formulier daarna opnieuw op als pdf.
 • Als de aanbestedende dienst vraagt om een handtekening, dan kunt u de pdf printen en vervolgens scannen. Is dat niet gevraagd dan kunt u deze stap overslaan.
 • Upload de pdf met de taak Voeg overige documenten toe.

UEA wijzigen

Wilt u het UEA wijzigen nadat u het heeft geüpload als interactieve pdf?

 • De interactieve pdf kunt u opnieuw invullen en (als nodig) ondertekenen. Verwijder de eerste versie en sla de nieuwe versie weer op met de taak Voeg overige documenten toe.
Naar boven
Logo Rijksoverheid - Naar beginpagina van Tenderned.nl