Verbeteringen TenderNed 2022

Iedere twee weken is er een release. Dan worden functionaliteiten en designs van de applicatie aangepast, en eventuele bugs opgelost.

Bekijk hieronder in de release notes, wat er in 2022 is verbeterd aan TenderNed.

Verbeteringen 25 mei 2022

 • Het aantal getoonde resultaten op het aankondigingenplatform is verhoogd van 10 naar 50. Na een klik op de button Laad meer worden 50 extra resultaten getoond. Daarnaast is het terugnavigeren van een publicatie naar het aankondigingenplatform verbeterd.
 • Er is een nieuwe validatie toegevoegd bij het publiceren van een rectificatie. Wijzigt u een termijn die op de dag van de rectificatie verloopt, dan moet de nieuwe datum minimaal 1 dag later zijn dan de dag van publicatie. TED weigert anders de rectificatie.
 • Op het inlogscherm van Nederlandse ondernemers is de button Registreren met (eHerkenning) toegevoegd.

Verder zijn er 3 bugs opgelost.

Verbeteringen 11 mei 2022

 • In deze release voerden we een aantal technische verbeteringen door.

Verder zijn er 3 bugs opgelost.

Verbeteringen 28 april 2022

 • Bij een aanbesteding zonder percelen hoeft de definitieve waarde niet 2 keer ingevuld te worden bij het opvoeren van de gunning.
 • Meerdere bijlagen bij een bericht zijn nu in 1 keer te downloaden.
 • Het bericht dat ondernemers ontvangen bij een nieuwe publicatie is verbeterd. Het type aankondiging staat nu ook vermeld.

Verder zijn er 5 bugs opgelost.

Verbeteringen 13 april 2022

 • Een medewerker onderneming ontvangt een extra notificatie als er nog geen inschrijving verstuurd is bij een aanbesteding waar al wel een document is toegevoegd aan een onbeantwoorde eis of criterium. De leden van het aanbestedingsteam ontvangen deze herinnering 1 dag voor het sluiten van de inschrijftermijn.
 • De titels van de berichten behorende bij het versturen van het resultaat van de beoordeling van aanmelding zijn aangepast. De berichten zijn nu getiteld  Uw onderneming is geselecteerd voor de aanbesteding of Uw onderneming is niet geselecteerd voor de aanbesteding.

Verder zijn er 4 bugs opgelost.

Verbeteringen 30 maart 2022

 • Aanbestedende diensten kunnen nu na aankondiging van de opdracht een perceel verwijderen of toevoegen. Dit kan tot de sluiting van de aanmeld-/inschrijfkluis.
 • Als medewerker onderneming blijft bij het zoeken/filteren in het scherm Mijn aanbestedingen de zoekopdracht bewaard. Dit betekent dat bij het navigeren naar het dashboard van een aanbesteding en vervolgens weer terugkeren naar Mijn aanbestedingen de zoekopdracht behouden blijft. Dit maakt het makkelijker om door meerdere resultaten heen te klikken.
 • Een medewerker onderneming ontvangt een extra notificatie als er nog geen inschrijving verstuurd is maar er wel een eis of criterium is beantwoord of een document is toegevoegd. De leden van het aanbestedingsteam ontvangen deze herinnering 1 dag voor het sluiten van de inschrijftermijn.
 • Voor aanbestedende diensten is een melding in het dashboard toegevoegd na het versturen van een aankondiging naar TED. De melding geeft meer informatie over de status van de aankondiging en de verwachte publicatiedatum op TenderNed en TED.
 • Gebruikers kunnen in de berichtenmodule navigeren naar vorig of volgend bericht.

Verder zijn er 4 bugs opgelost.

Verbeteringen 16 maart 2022

 • Gebruikers kunnen nu eenvoudig op meerdere tabbladen werken. Vanuit Mijn aanbestedingen is het mogelijk om een dashboard in een nieuw venster te openen. Dit kan door met de muis op de titel van de aanbesteding te gaan staan, en te klikken op rechtermuisknop (open in nieuw tabblad).
 • Een medewerker onderneming ontvangt een extra notificatie als er nog niet verstuurde vragen bij een aanbesteding zijn. Wanneer er een vraag in concept is opgeslagen, en de termijn voor het stellen van vragen over 1 dag verstrijkt, ontvangen de leden van het aanbestedingsteam een herinnering.
 • Een medewerker onderneming heeft nu de mogelijkheid om aan te geven geen notificaties te willen ontvangen van berichten van afgeronde aanbestedingen. Bij het verplaatsen naar Afgerond heeft de medewerker de optie om notificaties uit te zetten. Wordt de aanbesteding weer verplaatst naar Actueel dan worden de notificaties automatisch geactiveerd.
 • Een vroegtijdige beëindiging wordt nu ook specifiek getoond in de interessemail onder Type publicatie.

Verder zijn er 4 bugs opgelost.

Verbeteringen 2 maart 2022

 • Via het aankondigingenplatform kunnen er nu eenvoudig aankondigingen gedeeld worden via LinkedIn met de nieuwe button Deel op LinkedIn.
 • Via het aankondigingenplatform kunnen publicaties in een nieuw venster geopend worden. 
 • Een medewerker aanbestedende dienst kan weer direct een Nota van inlichtingen genereren via de button Nota van inlichtingen genereren binnen Vraag en antwoord.
 • De definitieve waarde van een gunning is toegevoegd aan de optie Exporteer data aanbestedingen in bulk (XML).

Verder zijn er 3 bugs opgelost.

Verbeteringen 16 februari 2022

 • Voor een medewerker aanbestedende dienst is op het gegadigden scherm  de status van een ondernemer verduidelijkt.
 • Voor een groot gedeelte van de geautomatiseerde berichten wordt nu een directe link opgenomen naar het originele bericht in TenderNed.  

Verder zijn er 3 bugs opgelost.

Verbeteringen 2 februari 2022

 • De opmaak en werking van het aankondigingenplatform voor het inloggen is vernieuwd. Het aankondigingenplatform oogt en werkt hetzelfde als op de ingelogde omgeving. Er zijn ook een paar verbeteringen doorgevoerd: U kunt nu filteren op type Aanbestedende dienst en u kunt in het overzicht zien of een aankondiging geïmporteerd is en zo ja, vanuit welk platform.
 • Als lokaal beheerder van een onderneming is het nu inzichtelijk bij welke aanbestedingen een gebruiker betrokken is. Door via Instellingen naar Gebruikers te navigeren en vervolgens een gebruiker te selecteren, wordt het nieuwe tabblad Aanbestedingen medewerker zichtbaar.
 • Het wisselen van Aanbestedende dienst is in het menu overzichtelijker gemaakt.
 • Op het aankondigingenplatform wordt onder de details van een aankondiging specifiek aangegeven wanneer de aanbesteding vroegtijdig beëindigd is.

Verder zijn er 6 bugs opgelost.

Verbeteringen 19 januari 2022

 • Als lokaal beheerder van een aanbestedende dienst is het nu inzichtelijk bij welke aanbestedingen een gebruiker betrokken is. Door via Instellingen naar Gebruikers te navigeren en vervolgens een gebruiker te selecteren, wordt het nieuwe tabblad Aanbestedingen medewerker zichtbaar.
  In de release van 2 februari wordt dit tabblad ook voor lokaal beheerders van een onderneming toegevoegd.
 • Als medewerker aanbestedende dienst blijft bij het zoeken/filteren in het scherm Mijn aanbestedingen de zoekopdracht bewaard. Dit betekent dat bij het navigeren naar het dashboard van een aanbesteding en vervolgens weer terugkeren naar het scherm Mijn aanbestedingen de zoekopdracht behouden blijft. Dit maakt het makkelijker om door meerdere resultaten heen te klikken.  
 • Als medewerker aanbestedende dienst is het niet meer mogelijk om een gepubliceerde marktconsultatie af te ronden via de taak Vroegtijdige beëindiging aanbesteding publiceren. Lees hoe u een marktconsultatie afrondt
 • Zit er geen actieve procesleider meer in het aanbestedingsteam van een aanbesteding? Dan wordt de waarschuwingsmail voor een aflopende termijn voor het publiceren van een gunning verstuurd naar de lokaal beheerders. Hierdoor wordt de waarschuwing voor de aflopende termijn toch ontvangen als er geen actieve procesleider meer in het aanbestedingsteam zit.
 • Het veld waarin een onderneming een vraag kan stellen aan een aanbestedende dienst kan nu breder gemaakt worden. Dit maakt het eenvoudiger om lange vragen uit te typen.
  In een toekomstige release wordt ook het antwoordveld voor aanbestedende diensten aangepast.
 • Een medewerker aanbestedende dienst krijgt nu bij het versturen van een gunningsbeslissing een duidelijke melding wanneer er bij stap 1 nog geen gegunde ondernemingen geselecteerd zijn.

Verder zijn er 3 bugs opgelost.

Naar boven
Logo Rijksoverheid - Naar beginpagina van Tenderned.nl