Hulp bij het gebruik van TenderNed

Gebruikt u TenderNed namens een onderneming of namens een aanbestedende dienst? Kies hieronder waarvoor u uitleg en instructies zoekt.

Voor ondernemingen

Bekijk de informatie en uitleg voor ondernemingen over het gebruik van TenderNed.

Voor aanbestedende diensten

Bekijk de informatie en uitleg voor aanbestedende diensten over het gebruik van TenderNed.

Voor buitenlandse ondernemers

Bekijk de informatie en uitleg voor buitenlandse ondernemingen

Interesseprofiel

Bekijk hoe u een Interesseprofiel-account maakt en gebruikt.

Veelgestelde vragen

Waarom kan ik niet inloggen?

Oorzaak en mogelijke oplossing zijn afhankelijk van uw type account en inlogmiddel.

Nederlandse onderneming

Kunt u niet inloggen met eHerkenning, dan kan dat een aantal oorzaken hebben:

 • Er is een probleem met eHerkenning. Gebruik de eenmalige inlog met een TAN-code via het inlogscherm.
 • U bent de inloggegevens van uw eHerkenningsmiddel vergeten. Neem contact op met uw eHerkenningsleverancier.
 • U heeft zich nog niet geregistreerd in TenderNed. Maak een account aan voor uw onderneming.

Kunt u nog steeds niet inloggen? Neem dan contact op met onze Servicedesk.

Aanbestedende dienst, Buitenlandse onderneming of Interesseprofiel

U heeft bij het aanmaken van uw account in TenderNed een gebruikersnaam en wachtwoord ingesteld. Lukt inloggen met deze gegevens niet? Controleer dan of een van de onderstaande situaties van toepassing is:

 • U bent uw gebruikersnaam of wachtwoord vergeten. Vraag deze op via het inlogscherm.
 • U krijgt de melding dat uw account gedeactiveerd of geblokkeerd is. Neem contact op met de Servicedesk van TenderNed.

Kunt u nog steeds niet inloggen? Neem dan contact op met onze Servicedesk.

Hoe wijzig ik mijn rol in TenderNed?

Alleen een lokaal beheerder kan rollen wijzigen in TenderNed. Bent u geen lokaal beheerder, neem dan contact op met iemand die dat wel is.

Als lokaal beheerder mag u uw eigen rol niet wijzigen, alleen maar bekijken. U kunt een andere lokaal beheerder binnen uw organisatie vragen om uw rol aan te passen. Is die er niet? Neem dan contact op met onze Servicedesk.

Heb ik ingeschreven op de aanbesteding?

U kunt op twee manieren controleren of u een aanmelding of inschrijving op een aanbesteding heeft ingediend:

 • Op het dashboard van de aanbesteding is uw status Gegadigd of Ingeschreven.
 • U heeft een bewijs van aanmelding/inschrijving ontvangen in uw berichtenbox.

Wat doet u bij storingen

Hoe weet ik of er een storing is?

Storingen waarbij inschrijven, aanmelden of publiceren via TenderNed tijdelijk niet of beperkt mogelijk is, vindt u op de homepage van TenderNed en/of via ons Twitter-account.

Ervaart u problemen met TenderNed, maar is er nog geen melding gedaan? Meld dit dan bij onze Servicedesk via 0800-8363376 of servicedesk@tenderned.nl

Onderhoud wordt zo veel mogelijk in de weekenden gepland en aangekondigd in het overzicht Onderhoud en storingen. Hierin worden na afloop van een storing ook begin- en eindtijd en een korte toelichting opgenomen.

Wat doe ik als onderneming bij een storing?

Als er een storing in TenderNed is vastgesteld, meldt TenderNed dit zo spoedig mogelijk via de homepage van TenderNed en/of via ons Twitter-account. Ziet u geen melding, maar heeft u wel problemen met inschrijven of aanmelden? Raadpleeg onze Servicedesk via tel. 0800-8363376 of servicedesk@tenderned.nl

Deadline? Meld storing bij de aanbestedende dienst

Kunt u door een storing niet tijdig inschrijven of aanmelden op een aanbesteding?

 • Meld de desbetreffende aanbestedende dienst dat u door de storing niet op tijd kunt inschrijven.
 • Als er een storing in TenderNed is vastgesteld, informeert de servicedesk van TenderNed aanbestedende diensten van wie de inschrijftermijn binnen een uur sluit.
 • Na afloop van de storing biedt TenderNed aanbestedende diensten de mogelijkheid om de sluitingstermijn alsnog te verlengen, mits een van de getroffen aanbestedende diensten hierom verzoekt. Alleen in dat geval ontvangt de procesleider van uw onderneming een automatisch bericht van TenderNed. Dat geldt ook voor de andere geïnteresseerde ondernemingen en alle getroffen aanbestedende diensten.
 • Besluit de aanbestedende dienst van uw aanbesteding vervolgens de sluitingstermijn te verlengen, dan ontvangt uw procesleider hiervan een automatisch bericht.

Neem geen onnodig risico

Wacht niet tot het laatste moment met het indienen van uw inschrijving.

Wat doe ik als aanbestedende dienst bij een storing?

Als er een storing in TenderNed is vastgesteld, meldt TenderNed dit zo spoedig mogelijk via de homepage van TenderNed en/of via ons Twitter-account. Ziet u geen melding, maar ontvangt u wel berichten van ondernemers die niet kunnen inschrijven of aanmelden of ondervindt u zelf problemen met uploaden die kunnen duiden op een storing? Neem contact op met onze Servicedesk via tel. 0800-8363376 of servicedesk@tenderned.nl.

Houd de kluis van uw aanbesteding gesloten!

 • Zodra er een storing is vastgesteld, informeert de servicedesk van TenderNed aanbestedende diensten van wie de inschrijftermijn binnen een uur sluit per telefoon of e-mail.
 • Ondernemers worden geïnformeerd via meldingen op TenderNed.nl en/of Twitter. Zij krijgen het advies bij de aanbestedende dienst te melden dat zij niet tijdig kunnen inschrijven/aanmelden. Overweeg de sluitingstermijn te verlengen.
 • Als er een storing is vastgesteld, informeert TenderNed de procesleiders van aanbestedende diensten per telefoon of e-mail. Ondernemers worden hierover weer geïnformeerd via meldingen op TenderNed.nl en/of Twitter.
 • Na afloop van de storing biedt TenderNed aanbestedende diensten de mogelijkheid om kluissluitingen die tijdens de storing vielen te verplaatsen, mits u of een van de andere getroffen aanbestedende diensten hierom verzoekt. Alleen in dat geval ontvangt de procesleider van uw aanbesteding een automatisch bericht van TenderNed. Dat geldt ook voor de geïnteresseerde ondernemingen. Let op! Open de kluis van uw aanbesteding niet direct na einde van de storing.  Als u de kluis wel opent, kunt u de sluitingstermijn niet meer verlengen.

Voorkom onnodige stress

Neem in uw aanbestedingsstukken op wat geïnteresseerde ondernemers moeten doen als er een storing is in TenderNed of cruciale voorzieningen als de internetverbinding of eHerkenning. Hoe kan een ondernemer de storing melden? Wat moeten ze doen? Wie kunnen ze bellen? Maak duidelijk wat u als aanbestedende dienst gaat doen, als een storing gemeld wordt. Wordt de inschrijftermijn verlengd? Kan de inschrijving bij langdurige storing op andere wijze worden ingediend?

Naar boven