Help

Op deze pagina vindt u het antwoord op veel gestelde vragen over het gebruik van TenderNed. In de handleiding vindt u stap-voor-stap beschrijvingen van de verschillende taken in TenderNed.

Inloggen, registreren en instellingen wijzigen

Waarom kan ik niet inloggen?

Oorzaak en mogelijke oplossing zijn afhankelijk van uw type account en inlogmiddel. Wij zetten ze hieronder op een rij.

Nederlandse onderneming (eHerkenning)

Kunt u niet inloggen met eHerkenning, dan kan dat een aantal oorzaken hebben:

Kunt u nog steeds niet inloggen? Neem dan contact op met onze servicedesk.

Aanbestedende dienst, buitenlandse onderneming of gebruiker zonder organisatie

U heeft bij het aanmaken van uw account in TenderNed een gebruikersnaam en wachtwoord ingesteld. Lukt inloggen met deze gegevens niet? Controleer dan of een van de onderstaande situaties van toepassing is:

 • U bent uw gebruikersnaam of wachtwoord vergeten. U kunt deze opvragen/opnieuw instellen.
 • Houd er rekening mee dat het wachtwoord hoofdlettergevoelig is.
 • U krijgt de melding dat uw account gedeactiveerd of geblokkeerd is. Neem contact op met de servicedesk van TenderNed.

Kunt u nog steeds niet inloggen? Neem dan contact op met onze servicedesk.

Hoe koppel ik eHerkenning aan mijn gebruikersaccount?

Wilt u reageren of inschrijven op een aanbesteding? Dan is het nodig dat u een persoonsgebonden eHerkenningsmiddel koppelt aan uw gebruikersaccount. Hiervoor logt u eerst in met uw gebruikersaccount van TenderNed en koppelt u bij Instellingen/Mijn organisaties uw eHerkenningsmiddel aan uw account.

Zie voor meer informatie: Stappenplan TenderNed-account koppelen aan eHerkenning.

Hoe wijzig ik mijn persoonlijke gegevens?

Als u zich als gebruiker registreert in TenderNed, voert u een aantal persoonlijke gegevens in. Deze gegevens kunt u bekijken en wijzigen in het tabblad ‘Persoonlijke gegevens’. Hiervoor klikt u op uw gebruikersnaam bovenaan de pagina. Eventuele wijzigingen in uw gegevens slaat u op met de button 'Opslaan'. Bij het wijzigen van uw telefoonnummer volgt een extra verificatie, met een transactiecode die u via sms ontvangt.
    
Wilt u uw telefoonnummer wijzigen? Zie voor meer informatie: Hoofdstuk 3.4 Wijzig uw persoonlijke gegevens uit de Handleiding TenderNed voor ondernemingen op de Helppagina.

Hoe wijzig ik mijn rol in TenderNed?

U kunt alleen een rol aanpassen als u lokaal beheerder bent voor uw organisatie. Bent u de lokaal beheerder, dan kunt u onder uw organisatienaam via ‘Instellingen’ > ‘Gebruikers rollen en teams’ de rollen de gebruiker selecteren waarvan u de rol wilt wijzigen. Ga vervolgens naar ‘Wijzigen’ linksboven in het scherm, pas de rol aan en sla de wijziging op.

Bent u geen lokaal beheerder, neem dan contact op met de lokaal beheerder van uw organisatie. Alleen hij/zij kan uw rol aanpassen.

Zie voor meer informatie: Hoofdstuk 4.7 Nodig collega’s uit en ken rollen/rechten toe uit de Handleiding TenderNed voor aanbestedende diensten of Handleiding TenderNed voor ondernemingen op de Helppagina.

Hoe stel ik een nieuwe lokaal beheerder in voor mijn organisatie?

Alleen de lokaal beheerder van een organisatie kan rollen toewijzen aan of rollen wijzigen voor andere medewerkers. Is de lokaal beheerder van uw organisatie afwezig of niet meer werkzaam bij de organisatie? Controleer dan eerst of er nog een andere medewerker met de rol lokaal beheerder actief is binnen uw organisatie, via 'Instellingen' > 'Gebruikers rollen & teams'. Deze persoon kan dan een tweede lokaal beheerder instellen.

Is er geen actieve lokaal beheerder meer bij de organisatie werkzaam, neem dan contact op met de servicedesk van TenderNed.

Voorkom problemen bij een inschrijving doordat de enige lokaal beheerder op vakantie is, uit dienst is of om andere redenen afwezig is. Zorg altijd voor minimaal twee lokaal beheerders in uw organisatie.

Hoe voeg ik een medewerker toe aan mijn organisatie?

Als een medewerker van uw organisatie nog geen TenderNed-account heeft of nog niet aan uw organisatie is gekoppeld, kunt u hem een uitnodiging sturen via TenderNed. U kunt alleen een uitnodiging versturen als u lokaal beheerder bent voor uw organisatie.

U nodigt een medewerker uit door onder uw organisatienaam via ‘Instellingen’ > ‘Gebruikers rollen en teams’ voor de link ‘Gebruiker uitnodigingen’ te kiezen. Hier vult u het e-mailadres van de medewerker in en verzendt u de uitnodiging.

De medewerker ontvangt een bericht op zijn e-mailadres met daarin een instructie hoe deze de uitnodiging kan accepteren en zijn account aan de organisatie kan koppelen.  Let op: aan een gebruikersaccount kan slechts één organisatie (onderneming of aanbestedende dienst) gekoppeld worden. Heeft de uitgenodigde medewerker al een organisatie gekoppeld aan zijn gebruikersaccount, dan moet hij een nieuw gebruikersaccount aanmaken.

Zie voor meer informatie: Hoofdstuk 4.7 Nodig collega’s uit en ken rollen/rechten toe uit de Handleiding TenderNed voor aanbestedende diensten of Handleiding TenderNed voor ondernemingen op de Helppagina.

Inschrijven op een aanbesteding

Hoe kan ik aanmelden of inschrijven op een aanbesteding?

Aanbestedingen waarop u zich digitaal kunt schrijven via TenderNed herkent u op het aankondigingenplatform aan Icoon inschrijven via TenderNed . Aanmelden (bij een niet-openbare procedure) en inschrijven via TenderNed is alleen mogelijk voor gebruikers die met een eHerkenningsmiddel gekoppeld zijn aan de onderneming én de rol van lokaal beheerder of procesleider in TenderNed hebben.

De lokaal beheerder of procesleider kan interessante aanbestedingen toevoegen aan de aanbestedingen die de onderneming volgt ('Mijn Aanbestedingen'). Is de knop niet zichtbaar, dan is de aanbesteding al toegevoegd door een collega. Andere gebruikers van de onderneming kunnen de aanbesteding volgen via de button ‘Houd mij op de hoogte van deze aanbesteding!’.

Besluit uw onderneming zich aan te melden of in te schrijven op een aanbesteding, dan richt de hoofdprocesleider een aanbestedingsteam in. Hoofdprocesleider van de aanbesteding is de gebruiker (lokaal beheerder of procesleider) die als eerste de aanbesteding toevoegt aan 'Mijn Aanbestedingen'. Deze hoofdprocesleider voegt vervolgens gebruikers uit de onderneming toe aan het aanbestedingsteam. De leden van het team kunnen via TenderNed vragen stellen over de aanbesteding. De aanbestedende dienst beantwoord deze vragen via TenderNed.

TenderNed leidt het aanbestedingsteam van de onderneming in het dashboard van de aanbesteding in overzichtelijke stappen door het aanmeld- of inschrijfproces. U beantwoordt de eisen en criteria in uw dashboard en voegt waar nodig bewijsdocumenten toe. De laatste stap is het indienen van de aanmelding/inschrijving.

Zie voor een uitgebreidere beschrijving van het inschrijfproces In 6 stappen Digitaal Inschrijven.

Hoe stel ik een vraag bij een aanbesteding?

In  het dashboard van de aanbesteding kunt u een vraag stellen over de betreffende aanbesteding. Via 'Vragen en Antwoorden' > 'Stel uw vraag', maakt u een nieuwe vraag aan en voegt u eventuele details toe. U kunt de vraag direct verzenden of als concept opslaan om op een later moment te verzenden. Dit is mogelijk zolang de termijn voor het stellen van vragen niet verstreken is.

Zie voor meer informatie: Hoofdstuk 7 Stel vragen en krijg antwoorden uit de Handleiding TenderNed voor ondernemingen op de Helppagina.

Hoe stuur ik een bericht naar de aanbestedende dienst?

TenderNed heeft een eigen systeem voor berichten. Het voordeel hiervan is dat alle berichten over een aanbesteding onderdeel van uw dossier zijn en blijven. Hiervoor selecteert u in het dashboard van de betreffende aanbesteding de functie ‘Stuur een bericht naar aanbestedende dienst’.

Zie voor meer informatie: Hoofdstuk 10 Berichtenverkeer uit de Handleiding TenderNed voor ondernemingen onderaan deze pagina.

Hoe beantwoord ik een eis of criterium?

In het dashboard van de aanbesteding kunt u de eisen of criteria beantwoorden via 'Eisen' > 'Selectie' > 'Selectie-/Gunningscriteria beantwoorden'. U kunt elke eis of criterium selecteren en vervolgens beantwoorden. Bij het antwoord kunt u onderaan de pagina tevens één of meerdere documenten toevoegen.

Worden de eisen en criteria van de aanbesteding niet specifiek in TenderNed benoemd, maar wordt verwezen naar de aanbestedingsdocumenten? Dan kunt u de gevraagde documenten uploaden onder het tabblad ‘Overige documenten’, onder ‘Eisen (en selectiecriteria) beantwoorden’ en ‘Gunningscriteria beantwoorden’

Zie voor meer informatie: Hoofdstuk 8: Dien uw inschrijving in uit de Handleiding TenderNed voor ondernemingen op de Helppagina.

Hoe voeg ik een document toe aan mijn inschrijving?

Als u de eisen en criteria in het dashboard van de aanbesteding staan, voegt u het document toe aan de eis of het criterium waarop het document betrekking heeft. In het dashboard van de aanbesteding kunt u de eisen of gunningscriteria beantwoorden via 'Eisen' > 'Selectie' > 'Gunningscriteria beantwoorden'. U kunt elke eis of selectie-/gunningscriterium selecteren en vervolgens beantwoorden. Onderaan de pagina vindt u de mogelijkheid om documenten toe te voegen. U voegt het document toe vanaf uw computer en slaat het vervolgens op in de map. Als de eisen of criteria als aparte documenten aan de aanbesteding zijn toegevoegd, voeg dan uw antwoorden toe als document onder het tabblad ‘Overige Documenten’ in het overzicht van de eisen of criteria.

Zie voor meer informatie: Hoofdstuk 8.4.2 Geef antwoord en voeg documenten toe uit de Handleiding TenderNed voor ondernemingen op de Helppagina.

Heb ik ingeschreven op de aanbesteding?

U kunt op twee manieren controleren of u een aanmelding of inschrijving op een aanbesteding heeft ingediend:

 • In het dashboard van de aanbesteding staat bij de taak ‘Aanmelden/Inschrijven op de aanbesteding’, een groen vinkje.
 • U heeft een bewijs van aanmelding/inschrijving ontvangen. Deze vindt u aan de rechterkant van het dashboard van de aanbesteding, onder ‘Alle berichten’.

Ziet u geen groen vinkje en heeft u geen bewijs van aanmelding/inschrijving ontvangen, dan heeft u uw aanmelding/inschrijving nog niet verstuurd.

Zie voor meer informatie: Hoofdstuk 8: Dien uw inschrijving in uit de Handleiding TenderNed voor ondernemingen op de Helppagina.

Hoe wijzig ik mijn aanmelding of inschrijving?

U kunt uw aanmelding of inschrijving wijzigen tot de termijn ‘Uiterlijke ontvangst van aanmelding / inschrijvingen’ sluit. Hiervoor dient u eerst uw aanmelding/inschrijving in te trekken met de taak ‘De aanmelding/inschrijving intrekken’. Deze taak rond u af met het invoeren van een transactiecode, die u per sms ontvangt. Vervolgens kunt u de eisen, selectie- of gunningscriteria of aanvullende documenten aanpassen en de aanmelding of inschrijving opnieuw indienen.

Zie voor meer informatie: Hoofdstuk 8.11 Wijzig uw inschrijving na het indienen uit de Handleiding TenderNed voor ondernemingen op de Helppagina.

Aanbesteding uitvoeren

Hoe voeg ik een (extra) document toe aan mijn aanbesteding?

In het dashboard van de aanbesteding kunt een document toevoegen aan de betreffende aanbesteding via 'Communicatie' > 'Documenten'. Selecteer de map waaraan u het document wilt toevoegen (links), voeg het betreffende document toe en sla het op in de map.

Let op: Voegt u tussen de aankondiging en de gunning een nieuw document toe in de map 'Aanbestedingsdocumenten', dan moet u eerst de taak 'Aanbestedingsdocumenten publiceren of actualiseren' of ‘Correcties kenbaar maken aan geselecteerde ondernemingen’ uitvoeren om de documenten te publiceren.

Zie voor meer informatie: Hoofdstuk 5.5 Beheer uw aanbestedingsdocumenten uit de Handleiding TenderNed voor aanbestedende diensten op de Helppagina.

Hoe pas ik termijnen aan in een lopende aanbestedingsprocedure?

In het dashboard van de aanbesteding kunt u de termijnen aanpassen via 'Termijnen' > 'Wijzigen'. Als u de termijnen heeft aangepast moet u, in de meeste gevallen, nog de taak ‘Rectificatie publiceren’ of ‘Correcties kenbaar maken aan geselecteerde ondernemingen’ uitvoeren om de wijziging door te voeren. Als u nog een taak moet uitvoeren, ziet u rechts in het scherm van uw dashboard een actieve taak die u nog dient uit te voeren.

Let op: Nadat de termijn van aanmelding/inschrijving is verstreken kunt u deze termijn niet meer aanpassen.

Zie voor meer informatie: Hoofdstuk 5.2 Wijzig uw aanbesteding uit de Handleiding TenderNed voor aanbestedende diensten op de Helppagina.

Hoe open ik de kluis van mijn aanbesteding?

Het openen van de kluis voor een aanbesteding gebeurt volgens het vier-ogen principe. Dat betekent dat de kluis alleen geopend kan worden door twee daartoe geautoriseerde medewerkers (lokaal beheerder of procesleider), die beiden zijn  ingelogd op TenderNed. Gebruik hiervoor twee aparte computers, omdat sessies op een computer niet gescheiden kunnen worden.
    
In het dashboard van de aanbesteding opent één van de geautoriseerde medewerkers de taak ‘Kluis met aanmeldingen/inschrijvingen openen’ en doorloopt 3 stappen:  

 1. Selecteren tweede teamlid: de eerste medewerker selecteert een geautoriseerd teamlid uit het aanbestedingsteam om de kluis mee te openen.
 2. Transactiecode invoeren: de eerste medewerker voert de transactiecode in die hij per sms heeft ontvangen. Vervolgens vraagt hij de tweede medewerker om de taak ‘Kluis met aanmeldingen/inschrijvingen openen’ uit te voeren met het invoeren van zijn transactiecode. Na afronding ziet hij de status van het teamlid veranderen in ‘Transactiecode succesvol ingevoerd’.
 3. Kluis openen. Door de taak ‘Openen kluis’ te selecteren, maakt de eerste medewerker de aanmeldingen of inschrijvingen toegankelijk in het dashboard van de aanbesteding voor de daartoe geautoriseerde teamleden.

Zie voor meer informatie: Hoofdstuk 9.1 Open de kluis uit de Handleiding TenderNed voor aanbestedende diensten op de Helppagina.

Storing

Hoe weet ik of er een storing is?

Door onderhoud of storingen kan TenderNed tijdelijk beperkt of niet beschikbaar zijn.

Over storingen waarbij inschrijven, aanmelden of publiceren via TenderNed tijdelijk niet of beperkt mogelijk is, informeren wij gebruikers zo spoedig mogelijk met een melding op de homepage van TenderNed en/of via ons Twitter-account. Ervaart u problemen met TenderNed, maar is er nog geen melding gedaan? Meld dit dan bij onze Servicedesk via tel. 0800-8363376 of servicedesk@tenderned.nl

Onderhoud wordt zo veel mogelijk in de weekenden gepland en aangekondigd in het overzicht Onderhoud en storingen op tenderned.nl. Hierin worden na afloop van een storing ook begin- en eindtijd en een korte toelichting opgenomen.

Wat doe ik als onderneming bij een storing?

Als er een storing in TenderNed is vastgesteld, meldt TenderNed dit zo spoedig mogelijk via de homepage van TenderNed en/of via ons Twitter-account. Ziet u geen melding, maar heeft u wel problemen met inschrijven of aanmelden? Raadpleeg onze Servicedesk via tel. 0800-8363376 of servicedesk@tenderned.nl

Deadline? Meld storing bij de aanbestedende dienst

Kunt u door een storing niet tijdig inschrijven of aanmelden op een aanbesteding?

 • Meld de desbetreffende aanbestedende dienst dat u door de storing niet op tijd kunt inschrijven.
 • Als er een storing in TenderNed is vastgesteld, informeert de servicedesk van TenderNed aanbestedende diensten van wie de inschrijftermijn binnen een uur sluit.
 • Na afloop van de storing biedt TenderNed aanbestedende diensten de mogelijkheid om de sluitingstermijn alsnog te verlengen, mits een van de getroffen aanbestedende diensten hierom verzoekt. Alleen in dat geval ontvangt de procesleider van uw onderneming een automatisch bericht van TenderNed. Dat geldt ook voor de andere geïnteresseerde ondernemingen en alle getroffen aanbestedende diensten.
 • Besluit de aanbestedende dienst van uw aanbesteding vervolgens de sluitingstermijn te verlengen, dan ontvangt uw procesleider hiervan een automatisch bericht.

Neem geen onnodig risico

Wacht niet tot het laatste moment met het indienen van uw inschrijving.

Wat doe ik als aanbestedende dienst bij een storing?

Als er een storing in TenderNed is vastgesteld, meldt TenderNed dit zo spoedig mogelijk via de homepage van TenderNed en/of via ons Twitter-account. Ziet u geen melding, maar ontvangt u wel berichten van ondernemers die niet kunnen inschrijven of aanmelden of ondervindt u zelf problemen met uploaden die kunnen duiden op een storing? Neem contact op met onze Servicedesk via tel. 0800-8363376 of servicedesk@tenderned.nl.

Houd de kluis van uw aanbesteding gesloten!

 • Zodra er een storing is vastgesteld, informeert de servicedesk van TenderNed aanbestedende diensten van wie de inschrijftermijn binnen een uur sluit per telefoon of e-mail.
 • Ondernemers worden geïnformeerd via meldingen op TenderNed.nl en/of Twitter. Zij krijgen het advies bij de aanbestedende dienst te melden dat zij niet tijdig kunnen inschrijven/aanmelden. Overweeg de sluitingstermijn te verlengen.
 • Als er een storing is vastgesteld, informeert TenderNed de procesleiders van aanbestedende diensten per telefoon of e-mail. Ondernemers worden hierover weer geïnformeerd via meldingen op TenderNed.nl en/of Twitter.
 • Na afloop van de storing biedt TenderNed aanbestedende diensten de mogelijkheid om kluissluitingen die tijdens de storing vielen te verplaatsen, mits u of een van de andere getroffen aanbestedende diensten hierom verzoekt. Alleen in dat geval ontvangt de procesleider van uw aanbesteding een automatisch bericht van TenderNed. Dat geldt ook voor de geïnteresseerde ondernemingen. Let op! Open de kluis van uw aanbesteding niet direct na einde van de storing.  Als u de kluis wel opent, kunt u de sluitingstermijn niet meer verlengen.

Voorkom onnodige stress

Neem in uw aanbestedingsstukken op wat geïnteresseerde ondernemers moeten doen als er een storing is in TenderNed of cruciale voorzieningen als de internetverbinding of eHerkenning. Hoe kan een ondernemer de storing melden? Wat moeten ze doen? Wie kunnen ze bellen? Maak duidelijk wat u als aanbestedende dienst gaat doen, als een storing gemeld wordt. Wordt de inschrijftermijn verlengd? Kan de inschrijving bij langdurige storing op andere wijze worden ingediend?

Naar boven