Visie TenderNed 2023-2027

In de Visie TenderNed 2023-2027 leggen we uit waar we ons de komende jaren op gaan richten. Wat is goed en gaan we behouden. Wat wordt anders en waar zien we kansen. Maar eerst blikken we terug op de afgelopen jaren en leest u wat we al gerealiseerd hebben.

Terugblik op 2018-2022

Onze visie 2018-2022 bestond uit 3 pijlers: robuustheid, gebruiker en omgeving. Een samenvatting van wat we de afgelopen 5 jaar bereikt hebben.

Blik met ons terug op 2018-2022

Waar we staan en wat we in 2023-2027 gaan doen

TenderNed is volledig gemoderniseerd, waardoor de applicatie robuust en stabiel is. Uiteraard voldoet TenderNed aan alle eisen rond informatiebeveiliging en we zijn zelfs aangemerkt als best practice. Informatiebeveiliging en AVG-onderdelen nemen we standaard mee in het ontwikkel- en releaseproces. De komende 5 jaar richten we onze pijlen op beheer en doorontwikkeling, security, data-excellence en synergie.

Lees waar we staan en wat we in 2023-2027 gaan doen

Naar boven
Logo Rijksoverheid - Naar beginpagina van Tenderned.nl