‘Het is een eer dat u mag aanbesteden’

Wim Leenaarts is teammanager van TenderNed en geniet van de constante druk en dynamiek die bij zijn werk komt kijken. ‘Een dienst die elke week voor gemiddeld €650 miljoen aan Europese aanbestedingen faciliteert in een complex juridisch, technisch en politiek domein geeft genoeg reuring.’ Wim vertelt over zijn werkzaamheden, de verbeteringen aan de applicatie, de enorme besparing die TenderNed aanbestedende diensten heeft opgeleverd en waar hij met TenderNed naartoe wil.

Focus houden op werkzaamheden

Wim heeft een combinatiefunctie. ‘Je kunt mij naast teammanager omschrijven als chief product owner van de dienst TenderNed. In die rol zorg ik ervoor dat de product owners bij TenderNed zich kunnen focussen op de werkzaamheden die zij met hun teams verrichten. De zaken daaromheen begeleid ik zo goed mogelijk waardoor de processen tussen de 5 TenderNed-teams, in totaal circa 40 collega’s, gestroomlijnd zijn.'

‘In mijn dagelijkse werkzaamheden spreek ik veel mensen buiten TenderNed. Bijvoorbeeld collega’s bij directie Mededinging en Consumenten (MC) van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK), opdrachtgever van dienst TenderNed. We spreken dan onder andere over de impact van het Europese aanbestedingsbeleid en budgettaire zaken. We hebben de luxepositie dat wij als één van de weinige Rijksorganisaties een budget krijgen dat voor meerdere jaren is vastgelegd. Dat komt mede doordat TenderNed de status heeft van een niet-economische dienst van algemeen belang (NEDAB). Dat geeft ons de rust en ruimte om ons te focussen op onze doelen. Verder kijk ik met EZK hoe we de komende jaren TenderNed inrichten. We kijken naar de trends vanuit de aanbestedingswereld, of er vanuit Europa nieuwe wetgeving aankomt die invloed heeft op TenderNed en welke wensen er liggen voor onze applicatie. Die wensen haal ik constant op bij de aanbestedende diensten en de ondernemers. We kijken niet alleen naar de behoeften van grote spelers zoals Rijkswaterstaat, maar ook naar die van de kleinste gemeentes van Nederland. De wensen lopen erg uiteen, maar we houden in de gaten dat we iedereen zo goed mogelijk bedienen. Dat doen we door alle wensen te verzamelen, te structureren, prioriteren en onder te verdelen binnen onze teams.’

Nieuwe functionaliteiten voor gebruikers

De goede werking van de applicatie zorgt ervoor dat Wim en zijn team zich volledig kunnen focussen op de visie TenderNed 2023-2027. ‘Wanneer onze visie is afgerond, merken gebruikers dat voornamelijk in ondersteunende modules ten behoeve van het inkoopproces, inrichting van zoekfunctionaliteiten binnen de applicatie en zoekmachines en inrichting van de aanbesteding. Denk daarbij onder andere aan rapportagemodules in de applicatie, AI-modellen die helpen bij het inrichten van de aanbesteding, het delen van inzichten binnen de aanbestedingsmarkt en het aanbieden van sectorrapportages en statistieken die de aanbestedingswereld verder helpen.’

Stel dat Wim ineens als inkoper aan de slag gaat, kiest hij dan zonder twijfel voor TenderNed? ‘Absoluut! Ik weet dan dat ik volledig ontzorgd word binnen het aanbestedingsproces. Dat wil zeggen dat mijn aanbesteding juridisch consistent en transparant is. We hebben binnen de applicatie veel aandacht voor informatiebeveiliging op functioneel en technisch gebied. Dit is een constant proces wat jaarlijks meermaals wordt getoetst. We maken bijvoorbeeld geen gebruik van Europese of Amerikaanse servers, maar hebben al onze data in Nederland opgeslagen. Daar komt ook nog bij dat TenderNed gratis is voor aanbestedende diensten en ondernemers. Ondernemers hebben alleen een eHerkenningsmiddel nodig om in te loggen. De 7 beginselen waarop TenderNed is ontwikkeld geven een goed beeld.’

Een van succesvolste ICT-projecten binnen het Rijk

Wim vertelde al over de wensen van stakeholders die hij verzamelt. Voordat TenderNed nieuwe functionaliteiten kon ontwikkelen, moest de applicatie eerst naar een meer volwassen niveau worden getild. ‘Samen met het team besloten we om ons volledig te focussen op het robuust maken van de applicatie. De afgelopen 7 jaar lag daar onze prioriteit. Om dit voor elkaar te krijgen, verbeterden we bestaande functionaliteiten. Ook verwijderden we onnodige functionaliteiten uit de applicatie. Ik ben extreem trots dat TenderNed nu zo robuust en stabiel is. Door een andere koers te varen, te kiezen voor een andere manier van werken en ons te focussen op de robuustheid, zijn we inmiddels uitgegroeid tot één van de meest succesvolle ICT-projecten binnen het rijk. Dit jaar zijn we zelfs onderscheiden met de internationale award Master of Software Health.’

Digitaal koploper blijven onder Rijksapplicaties

Tot slot geeft Wim een inkijkje in zijn ambities en toekomstplannen met TenderNed. ‘Ik hoop dat we met het team de ruimte krijgen om de volledige visie van TenderNed tot en met 2027 te omarmen. De crux daarbij zit hem in synergie. Ik hoop dat ik de vrijheid krijg om de visie volledig uit te voeren zodat we digitaal koploper blijven als Rijksapplicatie van Nederland. Het is mooi als we de kans krijgen om meer aspecten van inkopen te verwerken in onze applicatie. Ik ben ervan overtuigd dat we onze gebruikers dan veel beter kunnen bedienen.’

Positief beeld creëren rondom aanbesteden

Wim: ‘Daarnaast hoop ik de tone-of-voice rondom aanbesteden te veranderen. TenderNed is voortgekomen vanuit de bouwfraude. We zijn ontstaan vanuit een negatieve gebeurtenis. Dat komt nog steeds terug in veel teksten en gedrag. Aanbesteden heeft een negatieve connotatie. Mensen stellen vragen over waarom ze moeten aanbesteden en/of hoe ze een aanbesteding kunnen omzeilen. Dat heeft een negatieve lading en ik wil graag inzetten op een meer positief beeld. Dat inkopers zoiets hebben van “yes, ik mag voor u en door u aanbesteden”.'

'In de komende jaren wil ik bereiken dat we aanbesteden als een eer zien om met ontvangen belastinggeld nieuwe diensten, werken en leveringen uit te zetten en dit via aanbestedingen wereldkundig te maken. Het vertrouwen in de overheid kan wel een "boost" gebruiken.

Naar boven
Logo Rijksoverheid - Naar beginpagina van Tenderned.nl