Verbeteringen TenderNed

TenderNed wordt continu verbeterd. Dit doen we samen met de mensen die de applicatie daadwerkelijk gebruiken: de inkopers van aanbestedende diensten en ondernemers.

We maken TenderNed steeds robuuster, schermen krijgen een nieuw ontwerp, het werken met de applicatie wordt gebruiksvriendelijker. Uitgangspunt voor het nieuwe ontwerp is het vereenvoudigen van het aanbestedings- en inschrijfproces.

In de release notes ziet u wat er allemaal is verbeterd

Iedere twee weken updaten we TenderNed.

Visie TenderNed 2017-2022

De Visie TenderNed 2017-2022 dient als basis voor het behandelen, prioriteren en doorvoeren van concrete wijzigingsverzoeken, evenals het actueel houden van de architectuur van TenderNed.

Meer informatie
Lees meer over de actuele wijzigingen.

Naar boven
Logo Rijksoverheid - Naar beginpagina van Tenderned.nl