Wat is de rechtsvorm van mijn organisatie?

De rechtsvorm van aanbestedende diensten is gewijzigd door de in gebruik name van de nieuwe aankondigingsformulieren (eForms) op 27 september 2023. Voor alle aanbestedende diensten die geregistreerd staan op TenderNed is een nieuwe rechtsvorm vastgesteld. Dit kan automatisch gebeurd zijn of nadat uw aanbestedende dienst benaderd is met de vraag welke rechtsvorm op hen van toepassing is.

U vindt uw rechtsvorm in TenderNed bij Organisatie > Gegevens > Type aanbestedende dienst. Is de rechtsvorm onjuist, dan kan de lokaal beheerder dit zelf aanpassen. Voor de bepaling van de rechtsvorm kunt u advies inwinnen bij een jurist van uw organisatie.

Meer informatie: Type rechtsvormen met toelichting

Naar boven
Logo Rijksoverheid - Naar beginpagina van Tenderned.nl