Wanneer verschijnt een aankondiging op TenderNed?

Europese aankondigingen verschijnen niet direct op TenderNed, maar 48 uur na verzending aan Tenders Electronic Daily (TED). Dit betekent in de praktijk dat een aankondiging die op donderdagmiddag 15:15 verzonden is naar TED, zaterdagmiddag om 15:15 op het aankondigingenplatform van TenderNed gepubliceerd staat.

Dit geldt voor de volgende aankondigingen:

  • Vooraankondiging (inclusief marktconsultatie)
  • Aankondiging van de opdracht
  • Aankondiging van de gegunde opdracht
  • Aankondiging van vrijwillige transparantie vooraf
  • Wijziging van de opdracht

Voor de volgende aankondigingen geldt een uitzondering. Deze worden wel direct gepubliceerd:

  • Rectificatie
  • Vroegtijdige beĆ«indiging

Nationale aankondigingen

Voor nationale aankondigingen geldt dit niet. Deze zijn direct zichtbaar op het aankondigingenplatform. Een uitzondering hierop is wanneer u er vrijwillig voor kiest om de aankondiging naar TED te sturen. Dan gelden dezelfde regels als voor Europese aankondigingen.

Lees meer

Handleiding Aankondigingen publiceren op TenderNed

Naar boven
Logo Rijksoverheid - Naar beginpagina van Tenderned.nl