Wanneer verschijnt een aankondiging op TenderNed?

Europese aankondigingen verschijnen niet direct op TenderNed maar uiterlijk 48 uur na verzending aan TED, afhankelijk van het moment van verzenden.

Maandag tot en met donderdag:

  • Aankondigingen die vóór 12.00 uur zijn verstuurd, staan uiterlijk de volgende dag rond 9.00 uur op beide platforms live
  • Aankondigingen die na 12.00 uur zijn verstuurd, staan de volgende dag rond 9.00 uur op beide platforms live óf anders een dag later rond 9.00 uur.

Let op: TED voert steekproefsgewijs controles uit, dus een uitzondering is mogelijk.

Vrijdag:

  • Aankondigingen die op vrijdagen zijn verstuurd, verschijnen 48 uur later op het aankondigingenplatform van TenderNed. Op TED verschijnt de publicatie maandagochtend rond 9.00 uur.

Wel/geen vertraging
De vertraging geldt voor de volgende aankondigingen:

  • Vooraankondiging (inclusief marktconsultatie)
  • Aankondiging van de opdracht
  • Aankondiging van de gegunde opdracht
  • Aankondiging van vrijwillige transparantie vooraf
  • Wijziging van de opdracht

Voor de volgende aankondigingen geldt een uitzondering. Deze worden wel direct gepubliceerd:

  • Rectificatie
  • Vroegtijdige beëindiging

Nationale aankondigingen

Voor nationale aankondigingen geldt dit niet. Deze zijn direct zichtbaar op het aankondigingenplatform. Een uitzondering hierop is wanneer u er vrijwillig voor kiest om de aankondiging naar TED te sturen. Dan gelden dezelfde regels als voor Europese aankondigingen.

Lees meer: Handleiding Aankondigingen publiceren op TenderNed

Naar boven
Logo Rijksoverheid - Naar beginpagina van Tenderned.nl