Hoe voeg ik een document toe aan mijn inschrijving ? (Inschrijven op een aanbesteding)

Als de eisen en criteria specifiek in het dashboard van de aanbesteding staan vermeld, voegt u het document toe aan de eis of criterium waarop het document betrekking heeft. In het dashboard van de aanbesteding kunt u de eisen of gunningscriteria beantwoorden via 'Eisen' > 'Selectie' > 'Gunningscriteria beantwoorden'. U kunt elke eis of selectie-/gunningscriterium selecteren en vervolgens beantwoorden.  Onderaan de pagina vindt u de mogelijkheid om documenten toe te voegen. U voegt het document toe vanaf uw computer en slaat het vervolgens op in de map. Als de eisen of criteria als aparte documenten aan de aanbesteding zijn toegevoegd, voeg dan uw antwoorden toe als document onder het tabblad ‘Overige Documenten’ in het overzicht van de eisen of criteria.

Zie voor meer informatie: Hoofdstuk 8.4.2 Geef antwoord en voeg documenten toe uit de Handleiding TenderNed voor ondernemingen op de Helppagina.

Naar boven
Logo Rijksoverheid - Naar beginpagina van Tenderned.nl