Gebruik open datasets om te zien wanneer raamovereenkomsten aflopen.

Op tenderned.nl kunt u een Excel-bestand met openbare aanbestedingen downloaden. Filter op gegunde aanbestedingen waarbij de aard van de opdracht raamovereenkomst is, en op de CPV-codes waarin u actief bent. Vervolgens ziet u in de kolom Voltooiing opdracht wanneer de looptijd van de raamovereenkomst eindigt. Zo kunt u inschatten wanneer de volgende aanbesteding voor de raamovereenkomst opgestart wordt.

Dit is een tip van Rick den Ridder, data-analist bij TenderNed.

Naar boven
Logo Rijksoverheid - Naar beginpagina van Tenderned.nl