Wat wijzigt er voor aanbestedende diensten met de eForms?

De nieuwe eForms verminderen de administratieve lasten voor inkopers en dragen bij aan meer transparantie rondom aanbesteden. Betere aanbestedingsdata vergroten daarnaast het vermogen van overheden om datagestuurde beslissingen te nemen.

De aanbestedingsgegevens die u invult in TenderNed worden gekoppeld aan de nieuwe eForms. Het kan zijn dat u andere of meer informatie moet invoeren in TenderNed. Ook kan de volgorde of de vorm waarin de informatie beschikbaar moet worden gesteld veranderen. Een al doorgevoerde wijziging is het verplicht aanbesteden in percelen.

Overzicht alle wijzigingen.

Naar boven
Logo Rijksoverheid - Naar beginpagina van Tenderned.nl