Vraag in een marktconsultatie niet naar de bekende weg.

Inkopers maken steeds vaker gebruik van marktconsultaties om een goede aanbesteding in de markt te kunnen zetten. Aanbieders geven in een marktconsultatie aan wat er mogelijk is, en kunnen dit aangrijpen om hun ideeën en oplossingen voor het voetlicht te brengen. Toch zie ik ondernemers die weigeren om er nog langer aan mee te werken. Het vergt namelijk veel tijd, terwijl er vaak vragen worden gesteld die de aanbestedende dienst relatief makkelijk zelf had kunnen beantwoorden.

Wilt u draagvlak behouden voor het marktconsultatie-instrument, vraag dan niet naar de bekende weg en stel alleen vragen over nieuwe ontwikkelingen en andere zaken die u niet zelf kunt beantwoorden. Bekijk bijvoorbeeld eerst documenten van soortgelijke aanbestedingen, gebruik de CPV-code om deze te vinden, en bel uw collega inkopers om naar hun ervaringen te vragen. Geef daarnaast de aanbieders ook de mogelijkheid om hun antwoorden face-to-face toe te lichten.

Dit is een tip van Roelf Houwing, Senior Bid Manager, Smart Tender

Naar boven
Logo Rijksoverheid - Naar beginpagina van Tenderned.nl