Voorkom weigering van publicatie op TED

Het komt regelmatig voor dat TED een publicatie afwijst omdat deze niet ‘taaluniform’ is. U moet dan een correctie uitvoeren, wat bijna altijd vertraging oplevert. Voorkom dit door één taal te gebruiken, dus ook in de korte omschrijving, nadere inlichtingen en eisen. TED controleert de aanbestedingsdocumenten niet. Hier kunt u eventuele toelichtingen wel in een andere taal opnemen.

Naar boven
Logo Rijksoverheid - Naar beginpagina van Tenderned.nl