Schrijf het aantal woorden voor in plaats van het aantal A4’s.

Als u voor de uitwerking van de gunningscriteria, ondernemers een maximaal aantal pagina’s oplegt, dan heeft u weinig controle over de hoeveelheid tekst. Geeft u een maximum aantal woorden op, dan heeft u dat wel. Door het aantal woorden voor te schrijven, kunt u sturen op een kort en bondig verhaal.

Het is daarnaast eerlijker omdat het aantal woorden een absoluut gegeven is. Ook geeft u hiermee ondernemers de vrijheid om de tekst in hun eigen lay-out op te maken, met ruimte voor opsommingen en afbeeldingen. Dit maakt het voor uw beoordelingscommissie overzichtelijker en beter leesbaar. Win-win voor beide partijen.

Dit is een tip van Fija Mulder, Aanbestedingscoaching

Naar boven
Logo Rijksoverheid - Naar beginpagina van Tenderned.nl