Kan ik inactieve gekoppelde gebruikers verwijderen?

Het is niet mogelijk om gebruikers die gekoppeld zijn aan een organisatie te verwijderen uit TenderNed. Een lokaal beheerder kan gebruikers die gekoppeld zijn aan een aanbestedende dienst of onderneming wel de status Niet actief geven.

Met deze status hebben de gebruikers geen toegang meer tot de gegevens van de organisatie, en kunnen geen handelingen meer verrichten namens de organisatie. U wijzigt de status als volgt:

  • Ga naar Gebruikers.
  • Selecteer de betreffende gebruiker en klik op Wijzigen.
  • Verander de status in Niet actief en sla de wijziging op.

Wilt u de wijziging ongedaan maken?

  • Ga naar Gebruikers.
  • Selecteer Filter.
  • Vink Niet actief aan.
  • Klik op Toepassen.

U ziet nu een overzicht met de niet actieve gebruikers.

  • Klik bij de gebruiker opnieuw op Wijzigen.
  • Verander de status van de gebruiker in Actief.
  • Sla de wijziging op.

De gebruiker ontvangt automatisch een bericht over het activeren of deactiveren van zijn account. 

Naar boven
Logo Rijksoverheid - Naar beginpagina van Tenderned.nl