Controleer uw tekenbevoegdheid bij aanmelden en inschrijven.

Het komt voor dat een onderneming met de beste aanbieding terzijde gelegd moet worden, omdat de inschrijving ondertekend is door iemand die daarvoor niet bevoegd was. Een bestuurder tekent bijvoorbeeld zelfstandig, terwijl hij dat samen met een andere bestuurder had moeten doen. Of een gevolmachtigde die bevoegd is voor offertes en overeenkomsten tot € 500.000 tekent, terwijl de contractwaarde € 600.000 is.

Controleer dus goed of u een aanmelding of inschrijving juist ondertekent. De ondertekening moet overeenkomen met de gegevens in het uittreksel van KVK. Klopt de tekeningsbevoegdheid van personen nog wel? Wie zijn gevolmachtigd, waarvoor en tot welk bedrag? Mogen personen zelfstandig tekenen of moet dit samen met iemand anders?

Dit is een tip van Mat Jacobs, Senior inkoopadviseur - Inkoopcentrum Zuid

Naar boven
Logo Rijksoverheid - Naar beginpagina van Tenderned.nl