6d. Beantwoord gunningscriteria

Beantwoord nu de gunningscriteria, dat doet u op dezelfde manier als de eisen. De aanbestedende dienst gebruikt de gunningscriteria om te kunnen bepalen welke onderneming de opdracht krijgt.

De criteria moet u meestal met een toelichting beantwoorden en soms met bijlagen. Ook de gunningscriteria kunnen in losse aanbestedingsdocumenten staan. In dat geval moet u uw antwoorden ook in een los document zetten en vervolgens toevoegen via de taak Voeg overige documenten toe. Zet daar ook alle bijlagen neer.

Naar boven
Logo Rijksoverheid - Naar beginpagina van Tenderned.nl