6d. Beantwoord de selectiecriteria

U moet soms ook selectiecriteria beantwoorden, dat doet u op dezelfde manier als de eisen. De aanbestedende dienst gebruikt de selectiecriteria om te kunnen bepalen welke ondernemingen uiteindelijk zich uiteindelijk mogen inschrijven.

U vindt de selectiecriteria in het dashboard, naast de Eisen. De criteria moet u meestal met een toelichting beantwoorden en soms met bijlagen. Ook selectiecriteria kunnen in de aanbestedingsdocumenten staan. In dat geval moet u uw antwoorden ook in een los document zetten en vervolgens toevoegen via de taak Voeg overige documenten toe. Zet daar ook alle bijlagen neer.

Aanbestedende diensten zullen soms loten als meerdere ondernemingen even geschikt zijn. Ze kunnen dit aangeven in TenderNed of in de aanbestedingsdocumenten. Lees dit alles dus goed door.

Naar boven
Logo Rijksoverheid - Naar beginpagina van Tenderned.nl