5b. Beantwoord gunningscriteria

Beantwoord nu de gunningscriteria. De aanbestedende dienst gebruikt de gunningscriteria om te kunnen bepalen welke onderneming de opdracht krijgt.

De criteria moet u meestal met een toelichting beantwoorden en soms met bijlagen. De gunningscriteria kunnen in losse aanbestedingsdocumenten staan. In dat geval moet u uw antwoorden ook in een los document zetten en vervolgens toevoegen onder Overige Documenten. Zet daar ook alle bijlagen neer.

Naar boven
Logo Rijksoverheid - Naar beginpagina van Tenderned.nl