Toegankelijkheid van TenderNed

TenderNed wil dat iedereen deze website kan gebruiken. Daarom werken we aan onze toegankelijkheid. Komt u toch een pagina tegen die niet toegankelijk is? Dan kunt u dit aan ons melden.

Wat is een toegankelijke website?

Een toegankelijke website is door alle doelgroepen te gebruiken. Bijvoorbeeld ook door mensen met een (visuele) beperking. We maken onze site toegankelijk door onder andere begrijpelijk taalgebruik, voldoende contrast in de tekst en de juiste technische instellingen en coderingen. Dat laatste is belangrijk bij het gebruik van voorleessoftware en brailleregels.

Wij werken continu aan de toegankelijkheid van onze website. Bijvoorbeeld:

  • we hebben (bijna) alle technische tekortkomingen laten repareren door onze leverancier
  • we hebben teksten met te weinig contrast aangepast, bijvoorbeeld oranje omgezet naar zwart
  • we hebben een nieuwe videospeler geïnstalleerd
  • we hebben pdf’s omgezet naar webpagina’s
  • we hebben onze handleidingen herschreven en opnieuw gestructureerd
  • we gebruiken bij alle teksten de juiste html-codes bij koppen, vet en cursief
  • we voorzien afbeeldingen van de correcte alt-teksten

Onderzoek

In februari 2021 is een onderzoek naar de toegankelijkheid van de TenderNed-website gedaan door Stichting Accessibility. Bijna alle afwijkingen die bleken uit dit onderzoek zijn inmiddels opgelost. De aanpassingen zijn beschreven in onze toegankelijkheidsverklaring.

Documenten van derden op het aankondigingenplatform

Aanbestedende diensten publiceren veel openbare documenten in hun aanbestedingen. TenderNed controleert deze niet op toegankelijkheid. De verantwoordelijkheid hiervoor ligt bij de aanbestedende diensten. Wij wijzen hen hier wel op.

Toegankelijkheid van de TenderNed applicatie

Deze verklaring gaat alleen over de website TenderNed.nl. De TenderNed-applicatie, na de inlog, wordt momenteel intensief gerenoveerd. Hierbij doen we aanpassingen die waar mogelijk, voldoen aan de toegankelijkheidseisen. Omdat we de designfilosofie Material Design gebruiken als basis voor het nieuwe ontwerp, hebben we een fundering gelegd voor toegankelijke communicatie, eenduidige visualisering en meer gebruikersgemak. Daarnaast hebben we ook alle tekst herschreven, zoals de berichten, meldingen, tooltips en knoppen. De planning is dat medio 2021 de renovatie van de applicatie is afgerond. Verbeteringen worden iteratief opgepakt. Grotere aanpassingen komen na de renovatie aan bod.

Problemen met toegankelijkheid melden

Heeft u vragen of opmerkingen? Of wilt u een pagina gebruiken die niet toegankelijk blijkt? Neem dan contact op via ons contactformulier.

Zie ook

Naar boven
Logo Rijksoverheid - Naar beginpagina van Tenderned.nl