Toegankelijkheid

TenderNed wil dat iedereen deze website kan gebruiken. Daarom werken we aan onze toegankelijkheid. Komt u toch een pagina tegen die niet toegankelijk is? Dan kunt u dit aan ons melden.

Wat is een toegankelijke website?

Een toegankelijke website is door alle doelgroepen te gebruiken. Bijvoorbeeld ook door mensen met een (visuele) beperking. We maken onze site toegankelijk door onder andere begrijpelijk taalgebruik, voldoende contrast in de tekst en de juiste technische instellingen en coderingen. Dat laatste is belangrijk bij het gebruik van voorleessoftware en brailleregels.

Wij werken continu aan de toegankelijkheid van onze website. Bijvoorbeeld:

  • we gebruiken bij alle teksten de juiste html-codes bij koppen, vet en cursief
  • we voorzien afbeeldingen van de correcte alt-teksten
  • we hebben pdf’s omgezet naar webpagina’s
  • we hebben onze handleidingen herschreven en opnieuw gestructureerd
  • we hebben een nieuwe mediaspeler geïnstalleerd

Onderzoek

Op dit moment is er nog geen onafhankelijk onderzoek gedaan. Een onderzoek staat gepland voor maart 2021. Op basis van dit onderzoek zullen we eventuele tekortkomingen oplossen en een nieuwe toegankelijkheidsverklaring maken.

Onderdelen waarop de website niet voldoet

Sommige teksten hebben niet voldoende contrast. Bijvoorbeeld oranje op wit. We kijken nog hoe we dit oplossen.

Documenten van derden op het aankondigingenplatform

Aanbestedende diensten publiceren veel openbare documenten in hun aanbestedingen. TenderNed controleert deze niet op toegankelijkheid. De verantwoordelijkheid hiervoor ligt bij de aanbestedende diensten. Wij zullen hen hier wel op wijzen.

Toegankelijkheid van de TenderNed applicatie

Deze verklaring gaat alleen over de website TenderNed.nl. De TenderNed-applicatie, na de inlog, wordt momenteel intensief gerenoveerd. Hierbij doen we aanpassingen die waar mogelijk, voldoen aan de toegankelijkheidseisen. Omdat we de designfilosofie Material Design gebruiken als basis voor het nieuwe ontwerp, hebben we een fundering gelegd voor toegankelijke communicatie, eenduidige visualisering en meer gebruikersgemak. Daarnaast hebben we ook alle tekst herschreven, zoals de berichten, meldingen, tooltips en knoppen. De planning is dat medio 2021 de renovatie van de applicatie is afgerond. Verbeteringen worden iteratief opgepakt. Grotere aanpassingen komen na de renovatie aan bod.

Problemen met toegankelijkheid melden

Heeft u vragen of opmerkingen? Of wilt u een pagina gebruiken die niet toegankelijk blijkt? Neem dan contact op via ons contactformulier.

 

Zie ook

Naar boven