Foutmelding oplossen in nieuwe aankondigingsformulieren (eForms)

De aankondigingsformulieren in TenderNed zijn vernieuwd. Dit hebben we in opdracht van de Europese Commissie gedaan. Het wijzigen van de formulieren was complex en omvangrijk. Een schoonheidsfoutje is in het begin onvermijdelijk.

Het spijt ons dat u een foutmelding kreeg. We helpen u bij het oplossen van de fout. 

Fout corrigeren

De TenderNed-applicatie controleert of de invoer van gegevens klopt met bepaalde eisen. En of er geen informatie ontbreekt in uw aanbesteding. Zo ondersteunen we aanbestedende diensten in het naleven van de aanbestedingsregels. Er zijn meer dan 60.000 checks in TenderNed ingebouwd. Voor het overgrote deel geldt dat u direct of in de publicatiewizard een melding krijgt als er iets niet klopt, en hoe u de fout corrigeert. Helaas gaat dit nu niet voor u op en kreeg u een (onduidelijke) melding in het Engels.

Check of de foutmelding op deze pagina staat

Zodra een nieuwe foutmelding bij ons bekend is, leggen we op deze pagina uit hoe u de fout oplost. Tegelijkertijd werken onze ontwikkelaars aan een technische oplossing, maar daar heeft u op dit moment nog niets aan.

a. Foutmelding staat op deze pagina

Volg de instructie om de fout op te lossen. Publiceer vervolgens uw aankondiging.

b. Foutmelding staat niet op deze pagina

We nemen binnen 1 werkdag contact met u op en leggen dan uit hoe u de fout oplost.

Als er een nieuwe foutmelding optreedt, krijgen we automatisch een seintje. We weten dan wat er bij welke gebruiker misgaat. Zodra we een oplossing hebben, nemen we contact met u op. U hoeft ons dus niet te contacten.

Foutmeldingen

BR-BT-00145-0100: De overeenkomst moet vóór de verzending van de aankondiging zijn afgewikkeld

Oplossing: Bij de gunning moet de Datum sluiting overeenkomst vóór vandaag liggen. 

 

BR-BT-00051-0100: Voor een bepaald perceel moet, als 'Maximumaantal gegadigden dat voor de tweede fase van de procedure kan worden uitgenodigd' (BT-51) is ingesteld, 'De criteria zullen worden gebruikt om de gegadigden te selecteren die voor de tweede fase van de procedure zullen worden uitgenodigd' (BT-40) 'ja' zijn voor ten minste één van de 'Selectiecriteria' (BG-702) van de percelen (forms 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23 and 24)

Oplossing: Zorg dat u onder Eisen en criteria minimaal 1 eis/selectiecriterium heeft opgevoerd in TenderNed.

 

BR-OPT-00301-0562: OPT-301-Part-ReviewOrg is verplicht in type aankondiging '4' en '5'

Oplossing: Zorg dat u bij Gegevens aanbestedende dienst in het dashboard van de aanbesteding een bevoegde instantie beroepsprocedure heeft opgevoerd. 

 

BR-BT-00010: BT-10-Procedure-Buyer is verplicht in type aankondiging '16' en '29'

Oplossing: Zorg dat u bij Gegevens aanbestedende dienst in het dashboard van de aanbesteding onder Kenmerken de hoofdactiviteit ingevuld heeft. 

Naar boven
Logo Rijksoverheid - Naar beginpagina van Tenderned.nl