10 jaar TenderNed in 15 sleutelmomenten

TenderNed bestaat officieel 10 jaar. De naam TenderNed bestaat al sinds 2004, maar werd in eerste instantie alleen door ProRail en Rijkswaterstaat gebruikt. De applicatie werd vanaf 2008 doorontwikkeld en kwam in 2011 beschikbaar als hét aanbestedingssysteem van de Nederlandse overheid.

9 november 2021

Klein begonnen maar nu een van de grootste

TenderNed is inmiddels een van de grootste applicaties van het Rijk, maar nog slechts 10 jaar geleden, op  9 november 2011 om precies te zijn, werd TenderNed officieel gelanceerd door de toenmalige minister van Economische Zaken Maxime Verhagen. Hij beëindigde de pilotperiode en gaf TenderNed vrij voor gebruik aan alle aanbestedingsplichtige organisaties van Nederland. 

Zo’n twee weken later registreerde de 100e aanbestedende dienst zich op TenderNed. Nu zijn er 1650 lopende aanbestedingen, ruim 2250 aanbestedende diensten, 50.000 ondernemingen en 190.000 gebruikers geregistreerd op TenderNed. De afgelopen twee jaar is het aantal geregistreerde ondernemingen zelfs met 30% gestegen. Je zou kunnen zeggen dat TenderNed volwassen is geworden.

Organisatie

Van 2013 tot augustus 2021 was PIANOo verantwoordelijk voor het functioneel beheer en ondersteuning van TenderNed. Sinds 1 augustus 2021 is TenderNed zelfstandig onder de vlag van RVO. In onze Visie TenderNed 2023-2027 leggen we uit waar we de komende jaren aan werken: wat wordt anders, wat is goed en gaan we behouden?

15 Sleutelmomenten

Aan de hand van een aantal belangrijke momenten schetsen we de ontwikkeling van TenderNed. Dit kunnen zowel technische, organisatorische als externe momenten zijn.

27 oktober 2021: De renovatie van TenderNed, front- en back-end, is volledig afgerond. De applicatie heeft niet alleen een nieuw uiterlijk, het is ook een stuk gebruiksvriendelijker geworden. Daarnaast zijn overbodige schermen verwijderd en de code en techniek robuuster gemaakt.

13 februari 2020: TenderNed is niet meer toegankelijk via Internet Explorer. Deze browser is onveilig en wordt al jaren niet meer goed bijgehouden door Microsoft. Met deze keuze hopen wij dat meerdere (overheids)organisaties ons voorbeeld volgen.

5 februari 2020: Iedere gebruikersgroep krijgt een eigen inlogpagina. Voor ondernemers bieden we een workaround als inloggen met eHerkenning niet lukt. Zij ontvangen dan eenmalig een tan-code per sms. Hierdoor kunnen deadlines worden gehaald, ook als er problemen zijn met eHerkenning.

'Ik heb vanuit de Servicedesk een bijdrage mogen leveren aan het ontwikkelen van de nieuwe inlog- en registratiepagina’s. Sinds de oplevering hiervan zien we dat onze gebruikers gemakkelijker kunnen inloggen en minder vragen hebben. Een leuke bevestiging vond ik de reactie van een TenderNed-gebruiker: "Bedankt voor het aanpassen van de wijze waarop moet worden ingelogd via TenderNed. Hiermee is de veiligheid gewaarborgd."'

Jesse van der Horst, medewerker Servicedesk TenderNed

7 november 2019: Het hof van Justitie doet uitspaak naar aanleiding van een zaak van 5 Nederlandse aanbieders van aanbestedingsplatforms tegen de Nederlandse staat. Oordeel is dat de de overheidsfinanciering van TenderNed geen staatsteun betreft.

1 juli 2018: Een nieuw DevOps-team wordt opgericht dat zich volledig focust op het renoveren van de TenderNed front-end, dus de look and feel van de applicatie. Twee ux-designers ontwerpen een nieuw uiterlijk met diverse kleurstijlen. De omgeving voor aanbestedende diensten wordt blauw en voor ondernemingen groen. De overige doelgroepen krijgen een applicatie met een grijze kleur. De renovatie is ‘met de deur open’. Dit heeft een langere doorlooptijd tot gevolg maar houdt de applicatie wel altijd bereikbaar.

10 januari 2018: De beheer- en ontwikkeltaken voor TenderNed worden samengevoegd in drie DevOps teams. Met het werken volgens DevOps zijn de teams gezamenlijk verantwoordelijk voor het product en het beheren daarvan. Gezamenlijk met het overgaan naar DevOps werken zijn ook de releasemomenten aangepast van maandelijks naar tweewekelijks.

'Het beheer- en het ontwikkelteam zaten in verschillende gebouwen wat een vlotte samenwerking in de weg stond. Daarom hebben we beide teams in één ruimte gezet. Vervolgens is het beheerteam ook met Kanban gaan werken. Na verloop van tijd werd de cadans zichtbaar en kon het beheerteam geïntegreerd worden met de ontwikkelteams, zodat er DevOps teams ontstonden. Dat dit goed werkt konden we direct bewijzen, doordat we gezamenlijk een groot incident snel oplosten, zonder dat daar verdere escalatie bij nodig was.'

Erik Ruizendaal, voormalig Release Train Engineer voor TenderNed bij DICTU

19 augustus 2017: In het kader van consolidatie en flexibiliteit is TenderNed verhuisd naar een cloudomgeving. Voordelen zijn dat het eenvoudiger is om capaciteit bij of af te schakelen. TenderNed opereerde tot nu in een klassieke serveromgeving van DICTU.

4 juli 2017: Digitaal aanbesteden is verplicht voor alle Europese aanbestedingen. In TenderNed staat voortaan de optie om digitaal aan te besteden standaard op ‘Ja, met TenderNed’. Het blijft mogelijk om een papieren aanbestedingsprocedure te starten maar de aanbestedende dienst moet daar wel een motivatie voor opgegeven.

'TenderNed was er al enkele jaren technisch klaar voor, en we zagen dan ook steeds meer overheden hun aanbestedingsproces digitaliseren. De verplichting gaf de laatste stevige impuls naar 100% volledig digitaal uitgevoerde aanbestedingen in Nederland. Want door de laagdrempelige beschikbaarheid van TenderNed kon (en kan) ook de basisschool op de hoek digitaal aanbesteden.'

Diederik Heij, adviseur Maatschappelijk Verantwoord Inkopen bij PIANOo, en voormalig adviseur bij TenderNed

25 maart 2017: De technische ruggegraat van TenderNed wordt robuuster gemaakt door belangrijke onderdelen te renoveren en apart te plaatsen in een module. Mocht een module problemen geven dan heeft dit niet direct invloed op het hele systeem.

15 oktober 2016: De nieuwe EU-aankondigingsformulieren worden opgenomen in TenderNed. Hiermee voldoet TenderNed aan de gewijzigde Aanbestedingswet 2012 (1 juli 2016).

27 augustus 2016: De elektronische tool van de Europese Commissie voor het opstellen en invullen van het Uniform Europees Aanbestedingsformulier (UEA) wordt geïntegreerd in TenderNed met enkele aanpassingen voor de gebruiksvriendelijkheid.

1 juli 2014: TenderNed voert eHerkenning in voor het inloggen op TenderNed en voor het registreren van een persoonlijke account en van een organisatieaccount voor ondernemingen. We zijn hiermee een van de eerste organisaties die eHerkenning gebruikt.

10 februari 2014: Voor het ontwikkelproces wordt overgeschakeld naar AGILE/SCRUM. Dit betekent, dat er maandelijkse ontwikkelreleases komen.

1 april 2013: Ingangsdatum Aanbestedingswet 2012. Vanaf dit moment geldt er een publicatieplicht voor alle openbare aanbestedingen op TenderNed.

9 november 2011: Officiële lancering van TenderNed door minister Maxime Verhagen. De pilotperiode wordt formeel beëindigd en TenderNed wordt vrijgegeven voor gebruik aan alle aanbestedingsplichtige organisatie van Nederland.

TenderNed, de jaren voor de officiële lancering

In 2003 nemen enkele aanbestedende diensten (waaronder ProRail en Rijkswaterstaat) het initiatief om samen een systeem te ontwikkelen voor het publiceren van aankondigingen, genaamd de Aanbestedingskalender. Na een moeizame start zijn het ProRail en Rijkswaterstaat die het iniatief verder oppakken en starten met het ontwikkelen van TenderNed. 

In 2006 wordt een wetsvoorstel van de Aanbestedingswet ingediend bij de Eerste Kamer. In de memorie is opgenomen dat TenderNed in 2006 gereed is. Dit bleek toch wat langer te duren. Het ontwikkelde platform bleek niet haalbaar en er werd besloten een nieuwe start te maken. 

Op 15 april 2008 wordt het oude TenderNed uitgezet. In 2010 krijgt Atos Origin de opdracht om TenderNed verder te ontwikkelen. Op 3 december 2010 wordt de allereerste aankondiging op TenderNed gepubliceerd, de aanbesteding ‘Gladheidbestrijding’ van Rijkswaterstaat Noord-Brabant. Een jaar later wordt TenderNed officieel gelanceerd.

Naar boven
Logo Rijksoverheid - Naar beginpagina van Tenderned.nl