Lokaal beheerder toevoegen via de Servicedesk

Is er geen lokaal beheerder beschikbaar binnen uw organisatie? Bijvoorbeeld omdat deze op vakantie en niet bereikbaar is, of uw organisatie heeft verlaten. En kunt u hierdoor bepaalde taken niet uitvoeren in TenderNed?

Stuur dan een verzoek aan servicedesk@tenderned.nl om aan uzelf, of een collega, de rol van lokaal beheer toe te laten kennen. 

Zet onderstaande gegevens in uw e-mail

Voor deze rolwijziging heeft de Servicedesk alle onderstaande gegevens van u nodig. Wij kunnen de autorisatierol alleen wijzigen als uw verzoek volledig is.

  • Naam van uw organisatie
  • Contactpersoon van uw organisatie
  • Reden van het verzoek tot rolwijziging
  • Naam van de vorige lokaal beheerder
  • E-mailadres in TenderNed van de vorige lokaal beheerder
  • Naam van de nieuwe lokaal beheerder
  • Gebruikersnaam (indien bekend) en e-mailadres in TenderNed van de nieuwe lokaal beheerder
  • Het callnummer/ vraagnummer (alleen als u al telefonisch contact had met de Servicedesk)

Het e-mailadres van de vorige lokaal beheerder vindt u onder Instellingen > Gebruikers.

Aanvullende eisen aan uw e-mail

Uw e-mailadres moet de naam van uw organisatie bevatten, in de cc zet u een bestuurder/directielid, of de huidige lokaal beheerder.

U krijgt na de aanpassing een e-mail. Hierin staat de bevestiging dat uw rol (of die van uw collega) is aangepast. Met de autorisatierol Lokaal beheerder heeft u alle rechten binnen TenderNed.

Naar boven
Logo Rijksoverheid - Naar beginpagina van Tenderned.nl