Aankondiging van een opdracht: Instelling van een Dynamisch Aankoopsysteem (DAS) voor de inhuur van extern personeel - Omgevingsdienst Midden-Holland

Meldingen

Informatieve melding

U kunt zich digitaal inschrijven op deze aanbesteding op http://www.inhuurdeskodmh.nl.


Samenvatting

 1. Aanbestedende Dienst Omgevingsdienst Midden-Holland
 2. Naam opdracht Instelling van een Dynamisch Aankoopsysteem (DAS) voor de inhuur van extern personeel
 3. Omschrijving

  Tijdelijke inhuur van extern personeel verloopt via de inhuurdesk Omgevingsdienst Midden-Holland. De inhuurdesk is ingericht als een Dynamisch Aankoop Systeem (DAS) voor diverse categorieën:
  Administratief | Secretarieel
  ICT | Automatisering
  Beleidsadvies | Advies | Adviseur
  Z-Existing Contracts
  Bestuur | Management
  Techniek | Bouw | Onderhoud | Ontwerp
  Overheid: Buitendienst en Groenvoorziening
  Overheid: Burger- en publiekszaken
  Communicatie | Public Relations
  Z-Contract Management
  Faciliteit
  Financieel
  Inkoop
  Juridisch
  Onderwijs | Wetenschap | Cultuur
  Overheid: Openbare Orde en Veiligheid
  Opleidingen | Training
  Z-Payroll
  Personeelszaken (PZ) | Personeel & Organisatie (P&O)
  Overheid: Ruimtelijke Ordening, Milieu en Verkeer
  Overheid: Sociale Zaken en Werkgelegenheid
  Overheid: Sport | Recreatie
  Overheid: Vergunningen

Kenmerken

 1. Type publicatie Aankondiging van een opdracht
 2. Gepubliceerd op TenderNed en TED
 1. Gerelateerde publicaties 31-10-2017 Aankondiging van een gegunde opdracht
 1. Juridisch kader Aanbestedingswet 2012
 2. Type opdracht Diensten
 3. Procedure Niet-openbaar
 1. CPV-code 75000000-6 Diensten voor openbaar bestuur, defensie en sociale verzekering
 2. Plaats van uitvoering (NUTS Code)

  NEDERLAND (NL)

 1. Publicatiedatum 03-07-2017
 2. Sluitingsdatum 31-08-2017 18:00
 1. Aanvang opdracht
 2. Voltooiing opdracht
 1. Trefwoorden
 1. TenderNed-kenmerk 147156
 2. Referentienummer
 3. PB/S nummer 2017/S 128-261377


Zoeken

Zoek formulier

Service