Aankondiging van een opdracht: Instellen DAS ten behoeve van inhuurdesk Groenehart - Gemeente Gouda

Meldingen

Informatieve melding

U kunt zich digitaal inschrijven op deze aanbesteding op http://www.inhuurdeskgroenehart.nl.


Samenvatting

 1. Houd mij op de hoogte van deze aanbesteding
 1. Aanbestedende Dienst Gemeente Gouda
 2. Naam opdracht Instellen DAS ten behoeve van inhuurdesk Groenehart
 3. Omschrijving

  Als gevolg van de nieuwe aanbestedingswetgeving die in juli 2016 is ingevoerd kan in te huren externe deskundigheid niet meer via de marktplaats plaatsvinden. Maar dient dit als reguliere dienst in de markt gezet te worden. Eén van de manieren waarop dit gedaan kan worden is via een Dynamisch Aankoopsysteem (DAS), zoals beschreven in de paragrafen 2.2.3.4 en afdeling 2.4.2 van de gewijzigde Aanbestedingswet 2012.

  Door middel van deze Selectieleidraad wordt invulling gegeven aan het gestelde in artikel 2.48 en 2.49 gewijzigde Aanbestedingswet 2012 omtrent het instellen van deze DAS.

  De tijdelijke inhuur van extern personeel van Opdrachtgever (op basis van inspanningsverplichting) verloopt via Staffing Management Services B.V. (hierna te noemen Inhuurdesk), voorzover dit niet via bestaande overeenkomsten mogelijk is. De Inhuurdesk is ingericht als een Dynamisch Aankoopsysteem (hierna te noemen DAS).
  Om in aanmerking te komen voor inhuuropdrachten van Opdrachtgever dienen partijen zich eenmalig te registreren op www.inhuurdeskgroenehart.nl.

  Registratie kan plaatsvinden voor één of meer van de volgende segmenten:
  Administratief/Secretarieel, Automatisering/ICT, Bestuurlijk, Binnendienst/Algemene Dienst, Bouwkunde/Civiele Techniek, Buitendienst/Groenvoorziening, Burger- en Publiekszaken, Openbare Orde en Veiligheid, Dienstverlening/Facilitair, Financieel/Economisch, Gezondheidszorg, Griffie, Juridisch, Management, Onderwijs/Wetenschappen/Cultuur, opleidingen/trainingen, P&O, Ruimtelijke Ordening en Milieu, Verkeer/Vervoer, Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Sport en Recreatie, Verkoop/Inkoop, Voorlichting en Communicatie, Welzijn.

  Opdrachtgever behoudt zich het recht voor om op een later moment vakgebieden toe te voegen of te wijzigen.

Kenmerken

 1. Type publicatie Aankondiging van een opdracht
 2. Gepubliceerd op TenderNed en TED
 1. Gerelateerde publicaties Geen
 1. Juridisch kader ARW 2016 - Aanbestedingsreglement Werken 2016
 2. Type opdracht Diensten
 3. Procedure Niet-openbaar
 1. CPV-code 79620000-6 Diensten voor de terbeschikkingstelling van personeel, met inbegrip van tijdelijk personeel
 2. Plaats van uitvoering (NUTS Code)

  NEDERLAND (NL)

 1. Publicatiedatum 01-12-2016
 2. Sluitingsdatum 02-01-2017 09:00
 1. Aanvang opdracht 1-1-2017
 2. Voltooiing opdracht 30-6-2018
 1. Trefwoorden Inhuur tijdelijk personeel
 1. TenderNed-kenmerk 123147
 2. Referentienummer ICA/SH - Gouwad162
 3. PB/S nummer 2016/S 235-428474


Zoeken

Zoek formulier

Service