Aankondiging van een gegunde opdracht: EA Software resellers - CAK

Meldingen

Informatieve melding

Dit is een geïmporteerde aankondiging.

Voor het downloaden van de aanbestedingsdocumenten of (indien mogelijk) digitaal inschrijven, gaat u naar de website van Negometrix


Samenvatting

 1. Aanbestedende Dienst CAK
 2. Naam opdracht EA Software resellers
 3. Omschrijving

  Het CAK is voornemens om een Raamovereenkomst te sluiten voor de levering van licenties, onderhoud en support op standaard software. Er wordt gekozen voor een Raamovereenkomst met drie partijen met een looptijd van twee jaar en twee optionele verlengjaren.
  Er is gekozen voor een openbare Europese aanbesteding, zonder perceelindeling. 
   

Kenmerken

 1. Type publicatie Aankondiging van een gegunde opdracht
 2. Gepubliceerd op TenderNed en TED
 1. Gerelateerde publicaties 07-07-2017 Aankondiging van een opdracht
 1. Juridisch kader Aanbestedingswet 2012
 2. Type opdracht Diensten
 3. Procedure Openbaar
 1. CPV-code 48000000-8 Software en informatiesystemen
 2. Plaats van uitvoering (NUTS Code)

  NEDERLAND (NL)

 1. Publicatiedatum 23-10-2017
 2. Sluitingsdatum
 1. Aanvang opdracht
 2. Voltooiing opdracht
 1. Trefwoorden
 1. TenderNed-kenmerk 148298
 2. Referentienummer INK17.041
 3. PB/S nummer 2017/S 207-428636


Zoeken

Zoek formulier

Service