Aankondiging van een opdracht: Dynamisch aankoopsysteem ten behoeve van de inhuur van extern personeel - Gemeente Alphen aan den Rijn

Meldingen

Informatieve melding

U kunt zich digitaal inschrijven op deze aanbesteding op http://www.inhuurdeskalphen.nl.


Samenvatting

 1. Houd mij op de hoogte van deze aanbesteding
 1. Aanbestedende Dienst Gemeente Alphen aan den Rijn
 2. Naam opdracht Dynamisch aankoopsysteem ten behoeve van de inhuur van extern personeel
 3. Omschrijving

  De tijdelijke inhuur van extern personeel van Opdrachtgever vanaf schaal 9 (op basis van inspanningsverplichting) verloopt via de Inhuurdesk Alphen aan den Rijn (hierna te noemen Inhuurdesk), voor zover dit niet via bestaande overeenkomsten mogelijk is. De Inhuurdesk is ingericht als een Dynamisch Aankoop Systeem (hierna te noemen DAS).
  Om in aanmerking te komen voor inhuuropdrachten van Opdrachtgever dienen partijen zich eenmalig te registreren op de Inhuurdesk. Registratie kan plaatsvinden voor één of meer van de volgende categorieën:

  - Administratief/ Secretarieel
  - ICT/ Automatisering
  - Consultancy
  - Management
  - Techniek/ Bouw/ Onderhoud/ Ontwerp
  - Overheid: Buitendienst en Groenvoorziening
  - Overheid: Burger- en Publiekszaken
  - Communicatie
  - Facilitair
  - Financiën
  - Juridisch
  - Onderwijs, Wetenschappen en Cultuur
  - Overheid: Openbare orde en Veiligheid
  - Opleiding en Training
  - Personeel en Organisatie
  - Overheid: Ruimtelijke ordening, Milieu en Verkeer
  - Overheid: Sociale zaken en Werkgelegenheid
  - Overheid: Sport en Recreatie
  - Overheid: Subsidies
  - Overheid: Vergunningen
  - Overheid: Welzijn en Zorg

  Opdrachtgever behoudt zich het recht voor om op een later moment vakgebieden toe te voegen of te wijzigen.

  Aan de toelating tot de DAS kan geen recht op opdrachten worden ontleend.

Kenmerken

 1. Type publicatie Aankondiging van een opdracht
 2. Gepubliceerd op TenderNed en TED
 1. Gerelateerde publicaties Geen
 1. Juridisch kader Aanbestedingswet 2012
 2. Type opdracht Diensten
 3. Procedure Openbaar
 1. CPV-code 79620000-6 Diensten voor de terbeschikkingstelling van personeel, met inbegrip van tijdelijk personeel
 2. Plaats van uitvoering (NUTS Code)

  NEDERLAND (NL)

  Oost-Zuid-Holland (NL33B)

 1. Publicatiedatum 21-09-2016
 2. Sluitingsdatum 30-06-2017 23:59
 1. Aanvang opdracht
 2. Voltooiing opdracht
 1. Trefwoorden extern personeel, inhuur
 1. TenderNed-kenmerk 115441
 2. Referentienummer 108000
 3. PB/S nummer 2016/S 185-333047


Zoeken

Zoek formulier

Service