6e. Vul het Uniform Europees Aanbestedingsdocument (UEA) in

Het Uniform Europees Aanbestedingsdocument (UEA) is een Europees standaardformulier waarmee u een eigen verklaring aflegt over uw financiën, bekwaamheden en geschiktheid voor de opdracht. U moet dit invullen.

Er zijn twee soorten UEA’s. De aanbestedende dienst kiest welke ze wil gebruiken.

Optie 1 - UEA-module in TenderNed

 • In dit geval vindt u het UEA-formulier op het dashboard.
 • Klik erop en vul het in, sla het op.
 • Het formulier wordt automatisch als PDF toegevoegd aan Overige Documenten.
 • Onderteken het UEA als dit gevraagd wordt door de aanbestedende dienst.

In de UEA-module staat aangegeven hoe u moet ondertekenen.

 • Soms moet u de PDF printen, ondertekenen, scannen en weer uploaden onder Overige Documenten.
 • Het kan ook voorkomen dat u digitaal moet ondertekenen, daarvoor heeft u dan een eHerkenningsmiddel niveau eH4 nodig. Dit komt overigens zeer weinig voor.
 • Soms hoeft u het formulier niet te ondertekenen.

UEA-module invullen namens meerdere ondernemingen

Als u namens meerdere ondernemingen inschrijft dan moet u ook meerdere UEA’s invullen. Dat kan via de UEA-module niet in één keer. Volg daarom deze stappen:

 • U vult, als eerste onderneming, de UEA-module in en slaat deze op. Na het opslaan vindt u een pdf-bestand onder het tabblad Overige documenten. Download dit pdf-bestand, en bewaar het op uw computer.
 • Vervolgens opent de tweede onderneming de UEA-module, vult het in en slaat het op. De eerdere versie wordt hierdoor overschreven.
 • Voeg daarna het op uw computer opgeslagen pdf-document van de eerste onderneming toe aan het tabblad Overige documenten.
 • Beide UEA's staan nu onder Overige documenten.

Herhaal bovenstaande stappen bij meer dan twee ondernemingen.

Optie 2 - UEA als interactieve PDF

In dit geval vindt u het UEA-formulier bij de aanbestedingsdocumenten

 • Download de PDF en vul hem digitaal in, bijvoorbeeld met Adobe Acrobat Reader.
 • Sla het formulier daarna opnieuw op als PDF.
 • Als de aanbestedende dienst vraagt om een handtekening, dan kunt u de PDF printen en vervolgens scannen, is dat niet gevraagd dan kunt u deze stap overslaan.
 • Upload de PDF onder Overige Documenten.

UEA-formulier wijzigen

Wilt u het formulier wijzigen nadat u het heeft geüpload?

 • De UEA-module kunt u opnieuw invullen via het dashboard. De oude versie wordt dan automatisch overschreven. U moet deze opnieuw ondertekenen als u dat eerder ook moest doen. 
 • De interactieve PDF kunt u opnieuw invullen en (als nodig) ondertekenen. Verwijder de eerste versie en sla de nieuwe versie weer op onder Overige Documenten.
Naar boven