Privacyverklaring

TenderNed bestaat uit een openbare website www.tenderned.nl en een elektronisch systeem voor aanbesteden. Op het gebruik van het elektronisch systeem zijn gebruiksvoorwaarden van toepassing, waarin ook voorwaarden zijn vastgelegd voor het gebruik van persoonsgegevens. Gebruikers van het systeem accepteren de gebruiksvoorwaarden bij hun registratie.

Contact met Servicedesk TenderNed

De Servicedesk TenderNed beantwoordt vragen van gebruikers per telefoon, e-mail of chat. Hiervoor registreren wij uw gegevens zodat wij u snel en correct te woord kunnen staan. 

Nieuwsbrief TenderNed

Iedereen kan zich via de website aanmelden voor de digitale nieuwsbrief van TenderNed. Uw e-mailadres wordt dan toegevoegd aan de lijst van abonnees. Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee u zich kunt afmelden.

Persoonsgegevens in aanbestedingsstukken

Aanbestedende diensten zijn zelf verantwoordelijk en aansprakelijk voor de gegevens die zij op TenderNed publiceren. Dat geldt ook voor eventuele persoonsgegevens die in aanbestedingsstukken zijn opgenomen.

Cookies

Voor de website van TenderNed worden binnen het gestelde wettelijke kader cookies gebruikt voor niet-commerciële doeleinden. Een cookie (of technisch equivalent) is een klein (tekst-)bestand dat door een website op uw computer wordt gezet en waarin persoonlijke instellingen kunnen worden bewaard. Uitschakelen van cookies, bijvoorbeeld met behulp van browserinstellingen, heeft negatieve impact op de werking van TenderNed en geschiedt dan ook op eigen risico van de gebruiker. PIANOo maakt gebruik van cookies om webstatistieken bij te houden, bijvoorbeeld de bezoekersaantallen op specifieke pagina’s of de spreiding van het type browsergebruik. PIANOo kan hiermee haar dienstverlening optimaal op de wensen van bezoekers van de website afstemmen.

PIANOo is niet aansprakelijk voor enige (in)directe schade ten gevolge van het gebruik van cookies. Voor cookies van derden is PIANOo niet verantwoordelijk en aanvaardt zij ook geen aansprakelijkheid. PIANOo wijst u op de mogelijkheid om cookies van uw harde schijf te verwijderen. Daarnaast kunt u cookies uitschakelen via uw browser. Raadpleegt u hiervoor de handleiding van uw internetbrowser.

Meer informatie over cookies en het uitschakelen van cookies vindt u op de site veiliginternetten.nl van het National Cyber Security Centrum.

Naar boven