Verbeteringen TenderNed 29 oktober

28 oktober 2016

Zaterdag 29 oktober voert TenderNed een aantal verbeteringen door. Zo is het PB-nummer waarmee een Europese aankondiging op TED wordt gepubliceerd voortaan zichtbaar op de samenvattingspagina. Dit is onder meer handig wanneer een aanbestedende dienst het PB-nummer wil opnemen in het Uniform Europees Aanbestedingsdocument (UEA). De aanbestedende dienst kan het UEA dan wel pas opstellen en publiceren nadat de aankondiging van de opdracht op TED is gepubliceerd.

Daarnaast is er een aanpassing gedaan in de UEA-module, om foutmeldingen bij het opslaan van het Uniform Europees Aanbestedingsdocument te beperken.
De UEA-module is vanaf 29 oktober via een koppeling ook beschikbaar voor andere aanbestedingsplatforms (Tsenders).

Verder zijn onder meer wijzigingen doorgevoerd met betrekking tot  de weergave van publicaties van vroegtijdige beëindiging of een rectificatie en de weergave van vragen en antwoorden uit de aanmeldfase van een niet-openbare procedure.

Zie het document ‘Verbeteringen TenderNed 29 oktober 2016’ (PDF, 99kb) voor een volledig overzicht van de verbeteringen.

 

Service navigatie

Inloggen

Paginastijl

Current Style: Standaard

TenderNed is onderdeel van PIANOo, het Expertisecentrum Aanbesteden van het ministerie van Economische Zaken