Verbeteringen november: marktconsultatie als interactieve procedure

25 november 2016

Aanbestedende diensten kunnen vanaf zaterdag 26 november marktconsultaties afzonderlijk aanmaken in TenderNed. Deze en andere verbeteringen worden zaterdag 26 november 2016 doorgevoerd in de maandelijkse verbeteringenrelease.

Hoewel voor het aanmaken van een marktconsultatie nog wel gebruik gemaakt wordt van het formulier voor vooraankondiging, is de procedure nu interactief geworden. Aanbestedende diensten kunnen nu via de berichtenmodule berichten versturen en ontvangen voor deze procedure. Ondernemers kunnen in het aankondigingenplatform nu ook specifiek filteren op marktconsultaties bij type publicatie.

Andere verbeteringen die worden doorgevoerd deze maand:

  • Bij een onderhandse procedure is het nu mogelijk om, na het versturen van de gunningsbeslissing (voorlopige gunning), de aanbesteding te verplaatsen naar het tabblad met afgeronde   aanbestedingen.
  • Bij het selecteren van Engels als taal voor de aankondiging (onder 'Procedure') is een extra waarschuwing opgenomen voor de strenge controle van TED op de uniformiteit van de taalvoering.
  • Het is nu ook mogelijk om documenten met de extensie ZSX, ZSU en NSU te uploaden.
  • Het is voor de ondernemer niet meer mogelijk om tijdens de aanmeldfase documenten te uploaden of gunningscriteria te beantwoorden voor de inschrijffase.

 

Zie het document ‘Verbeteringen TenderNed 26 november 2016’ (PDF, 427 kb) voor een volledig overzicht van de verbeteringen.

Service navigatie

Inloggen

Paginastijl

Current Style: Standaard

TenderNed is onderdeel van PIANOo, het Expertisecentrum Aanbesteden van het ministerie van Economische Zaken