Verbeteringen maart: wijziging UEA-module

23 maart 2017

Aankomende zaterdag wordt een wijziging doorgevoerd in het onderdeel Selectiecriteria (Deel IV) van de UEA-module in TenderNed (UEA = Uniform Europees Aanbestedingsdocument). Dit levert wijzigingen op in zowel het dashboard van de aanbestedende dienst, als dat van de onderneming.

Geschiktheidseisen in UEA-module

De aanbestedende dienst neemt in deel IV van de UEA-module niet langer de afzonderlijke selectiecriteria (geschiktheidseisen) waaraan een onderneming moet voldoen op. In plaats daarvan is één automatisch vinkje opgenomen voor alle geschiktheidseisen, dat de aanbestedende dienst niet kan de-selecteren. Hiermee laat de aanbestedende dienst de onderneming verklaren dat die voldoet aan alle geschiktheidseisen die in de aankondiging en/of bijbehorende aanbestedingsstukken staan gesteld. TenderNed sluit hiermee aan op de Aanbestedingswet, art. 2.84.

De onderneming ziet in de UEA-module in haar dashboard geen afzonderlijke geschiktheidseisen meer. Zij heeft uitsluitend de mogelijkheid om aan te vinken of zij voldoet aan alle gestelde geschiktheidseisen.

Renovatie TenderNed

Verbetering van de software neemt dit jaar een groot deel van de ontwikkel- en beheeragenda van TenderNed in beslag. Deze release worden aanpassingen doorgevoerd in de functioneel beheermodule. Voor gebruikers levert dit nog geen zichtbare wijzigingen op. Toch is het een belangrijke stap naar een robuustere applicatie, waarin we gemakkelijker en dus sneller wijzigingen kunnen doorvoeren.

Zie het document ‘Verbeteringen TenderNed 25 maart 2017’ (PDF, 320 kb) voor een uitgebreidere beschrijving van de verbeteringen.

 

Service navigatie

Inloggen

Paginastijl

Current Style: Standaard

TenderNed is onderdeel van PIANOo, het Expertisecentrum Aanbesteden van het ministerie van Economische Zaken