Verbeteringen april: kluistijden vrij instelbaar

21 april 2017

De op 25 april geplande april-release wordt alsnog op dinsdagavond 2 mei uitgevoerd.

In deze release wordt de laatste maatregel doorgevoerd ter verbetering van de verwerkingscapaciteit van TenderNed: asynchrone verwerking van aanmeldingen en inschrijvingen. Ook de maximering van kluissluitingen per uur wordt  opgeheven. Aanbestedende diensten kunnen weer zelf het exacte tijdstip van hun sluitingstermijn instellen.

Asynchrone verwerking

Voorheen werden aanmeldingen/inschrijvingen die gelijktijdig werden ingediend ook gelijktijdig verwerkt. De asynchrone verwerking houdt in dat de aanmeldingen/ inschrijvingen na indiening in een rij worden geplaatst en één voor één worden verwerkt. Hierdoor wordt voorkomen dat ondernemers bij piekbelasting hun inschrijving niet kunnen afronden.

De enige voor gebruikers merkbare aanpassing, zit in het bericht dat de onderneming ontvangt na het succesvol versturen van de aanmelding/inschrijving. Dit bericht bevat nu, naast de bevestiging van de ingediende aanmelding/inschrijving, een unieke code. Het advies voor ondernemingen blijft, dit bericht goed te bewaren voor het geval er onverhoopt een storing optreedt.

Vrij te kiezen kluissluiting

Door deze maatregel en de eerdere maatregelen is de verwerkingscapaciteit van TenderNed significant verbeterd. De (preventieve) beperking op het aantal kluissluitingen per uur wordt daarom opgeheven. Aanbestedende diensten zijn weer volledig vrij in het bepalen van de datum en het tijdstip van de sluitingstermijn (kluissluiting).

Leesexemplaar UEA

Bij gebruik van de UEA-module in TenderNed is voortaan naast een XML-bestand ook een (makkelijker leesbare) pdf-versie van het UEA beschikbaar op het aankondigingenplatform.
Let op: Het PDF-bestand is bedoeld als leesexemplaar. Om het UEA in te vullen wordt het XML-bestand automatisch geladen in het dashboard van de onderneming. Bij het opslaan wordt automatisch een PDF en XML-bestand van het ingevulde UEA gegenereerd, die worden toegevoegd aan het  tabblad ‘Overige documenten’. Vraagt de aanbestedende dienst om ondertekening, dan kan de onderneming het PDF-bestand vervolgens uitprinten, ondertekenen, inscannen en ook toevoegen onder hetzelfde tabblad ‘Overige documenten’.

Zie het document ‘Verbeteringen TenderNed april 2017’ (PDF, 126 kb) voor een uitgebreidere beschrijving van de verbeteringen.

 

Service navigatie

Inloggen

Paginastijl

Current Style: Standaard

TenderNed is onderdeel van PIANOo, het Expertisecentrum Aanbesteden van het ministerie van Economische Zaken