Verbeteringen 3 januari 2017

03 januari 2017

TenderNed voert dinsdag 3 januari een aantal verbeteringen door in de applicatie. Zo is het na deze release mogelijk om in uw persoonlijke inbox (onder tabblad Berichten) meerdere berichten te selecteren en vervolgens te verplaatsen naar het archief of te verwijderen.

In navolging van de PDF-formulieren van de EU  is onder afdeling ‘II.2.4 Beschrijving van de aanbesteding’ een toelichtende regel toegevoegd, waarin de nadruk wordt gelegd op de aard en de omvang van de opdracht ‘(aard en omvang van de werken, leveringen of diensten, of vermelding van de behoeften en vereisten)’.

Verder is het aantal tekens voor de bestandsnaam van een ZIP-bestand beperkt, voor de ZIP-bestanden die door TenderNed worden aangemaakt bij het archiveren van een aanbesteding. Bestandsnamen met een te lange naam leidden voorheen tot een foutmelding bij het unzippen.

Zie het document ‘Verbeteringen TenderNed 3 januari 2017’ (PDF, 471kb) voor een volledig overzicht van de verbeteringen.

 

 

 

Service navigatie

Inloggen

Paginastijl

Current Style: Standaard

TenderNed is onderdeel van PIANOo, het Expertisecentrum Aanbesteden van het ministerie van Economische Zaken