Verbeteringen 17 juni 2017

16 juni 2017

Aanbestedende diensten hebben na de release van 17 juni a.s. de mogelijkheid om na het publiceren van een marktconsultatie nieuwe documenten te publiceren (bijvoorbeeld het verslag van de marktconsultatie). Deze documenten zijn dan zichtbaar op het aankondigingenplatform en betrokken ondernemingen worden met een bericht geattendeerd op het nieuwe document.

Korte beschrijving korter

Verder is het aantal tekens dat een aanbestedende dienst kan invoeren onder de ‘Korte beschrijving’ teruggebracht tot 1.000, in overeenstemming met Tender Electronic Daily (TED). Voorheen was het mogelijk om 4.000 tekens in te voeren, met als gevolg dat de korte beschrijving in de aankondiging werd afgebroken na 1.000 tekens. Door het maximum aantal tekens gelijk te trekken worden er geen teksten meer afgebroken in de aankondiging.

Filter actieve/niet actieve gebruiker

In het gebruikersoverzicht (onder Instellingen > Gebruikers, rollen & teams) is het nu mogelijk te filteren op actieve en niet-actieve gebruikers.

Europese herziening NUTS-codes

De lijst met NUTS-codes is aangepast wegens een Europese herziening. Er zijn 9 aanpassingen doorgevoerd.

Meer informatie

Zie het document ‘Verbeteringen TenderNed 17 juni 2017’ (PDF) voor een uitgebreidere beschrijving van de verbeteringen.
Instructie ‘Uitvoeren van een marktconsultatie
 

Service navigatie

Inloggen

Paginastijl

Current Style: Standaard

TenderNed is onderdeel van PIANOo, het Expertisecentrum Aanbesteden van het ministerie van Economische Zaken