Verbeteringen 15 oktober: nieuwe aankondigingsformulieren

12 oktober 2016

Zaterdag 15 oktober a.s. voert TenderNed een zogenoemde verbeterrelease door. De nieuwe aankondigingsformulieren behorend bij de Europese richtlijnen zijn vanaf dan opgenomen in TenderNed. Dit leidt tot veel wijzigingen in de interface van aanbestedende diensten. Ondernemingen zullen kleine wijzigingen zien in de gepubliceerde aankondigingen.

Nieuwe en gewijzigde velden

TenderNed is zo opgebouwd dat de aanbestedende dienst stap-voor-stap zijn aanbesteding doorloopt en de aankondigingsformulieren geautomatiseerd worden gevuld en naar de Europese website TED gestuurd. Aanbestedende diensten hebben vanaf 15 oktober a.s. te maken met nieuwe en gewijzigde velden en er worden andere eisen gesteld aan de volledigheid van de aankondigingsformulieren. TenderNed heeft een overzicht gemaakt van de wijzigingen.   

Correctieschermen lopende aanbestedingen

Voor lopende aanbestedingen en voor aanbestedingen die in voorbereiding zijn, krijgt de aanbestedende dienst te maken met correctieschermen. Deze correctieschermen tonen de nieuwe en gewijzigde velden van de nieuwe aankondigingsformulieren, zodat de gebruiker deze in kan vullen voorafgaand aan het publiceren.

Maximering kluissluitingen

Verder voert TenderNed nog een aantal andere wijzigingen door, waaronder de maximering van digitale kluissluitingen per tijdseenheid. Door spreiding van de digitale kluissluitingen probeert TenderNed storingen als gevolg van overbelasting te voorkomen.

Meer informatie

Zie ‘Verbeteringen TenderNed 15 oktober 2016’ (PDF) voor een overzicht van de wijzigingen als gevolg van de nieuwe aankondigingsformulieren.

Meer over gewijzigde regelgeving (PIANOo.nl)

Meer informatie over de nieuwe formulieren  (website van de Europese aankondigingensite TED)

 

Service navigatie

Inloggen

Paginastijl

Current Style: Standaard

TenderNed is onderdeel van PIANOo, het Expertisecentrum Aanbesteden van het ministerie van Economische Zaken