Vanaf 15 oktober publiceren met nieuwe Europese formulieren

29 september 2016

Tegelijk met de nieuwe Europese aanbestedingsrichtlijnen introduceerde de Europese Commissie nieuwe, verplichte Europese aankondigingsformulieren. Deze formulieren zijn vanaf zaterdag 15 oktober 2016 beschikbaar in TenderNed. Tender Electronic Daily (TED) accepteert de huidige formulieren nog tot 1 januari 2017.

Wat wijzigt er in TenderNed?

De wijzigingen als gevolg van de nieuwe formulieren hebben vooral consequenties voor aanbestedende diensten. Ondernemingen zullen kleine wijzigingen zien in de gepubliceerde aankondigingen. TenderNed is zo opgebouwd dat de aanbestedende dienst stap-voor-stap zijn aanbesteding doorloopt en de aankondigingsformulieren geautomatiseerd worden gevuld en naar de Europese website TED gestuurd.

Aanbestedende dienst hebben vanaf 15 oktober a.s. te maken met nieuwe en gewijzigde velden en er worden andere eisen gesteld aan de volledigheid van de aankondigingsformulieren. Dit geldt ook voor lopende aanbestedingen die voor 15 oktober zijn gestart met de ‘oude’ formulieren. TenderNed ondersteunt u als aanbestedende dienst maximaal zodat uw aankondigingen ook na 15 oktober voldoen aan de regelgeving en aan de overige eisen, die aan de nieuwe aankondigingsformulieren worden gesteld.

Meer informatie

Gelijktijdig wordt op 15 oktober ook de handleiding van TenderNed aangepast. Daarnaast zet TenderNed alle wijzigingen als gevolg van de nieuwe formulieren op een rij in een apart document, zoals gebruikelijk bij verbeteringen. U heeft dan inzicht in de wijzigingen voor uw aanbestedingspraktijk.

Meer over gewijzigde regelgeving (PIANOo.nl)

Meer informatie over de nieuwe formulieren  (website van de Europese aankondigingensite TED)

Service navigatie

Inloggen

Paginastijl

Current Style: Standaard

TenderNed is onderdeel van PIANOo, het Expertisecentrum Aanbesteden van het ministerie van Economische Zaken