Uitgebreidere datasets aanbestedingen beschikbaar

16 maart 2017

Op TenderNed zijn nieuwe datasets beschikbaar met openbare aanbestedingsdata van december 2010 tot en met 31 december 2016. De eerder gepubliceerde datasets zijn aangevuld met gunningsinformatie.  

Gunningsinformatie

Nieuw in de datasets zijn de gegevens van gegunde ondernemers en perceelinformatie. Met de nu beschikbare datasets kunnen analyses worden gemaakt van het aantal aanbestedingen per aanbestedende dienst, welk soort procedure het meest gebruikt wordt of aan welke ondernemingen de opdracht gegund is. Ook de leeswijzer van de dataset (op het tweede tabblad van iedere dataset) is aangepast aan de nieuwe informatie.

13% meer aankondigingen in 2016

Uit een eerste analyse van de openbare data door PIANOo Expertisecentrum Aanbesteden (beheerorganisatie van TenderNed) blijkt dat in 2016 bijna 15.000 aankondigingen werden gepubliceerd door 1.360 verschillende aanbestedende diensten. Dat zijn 13% meer aankondigingen dan in 2015. De stijging wordt vooral veroorzaakt door meer aankondigingen van gegunde opdrachten en meer geïmporteerde aankondigingen van inhuurmarktplaatsen. 82% van de 5.900 openbare aanbestedingen in 2016 werd volledig digitaal uitgevoerd.

Ondernemersgegevens  

Ondernemingen worden in de dataset weergegeven met de naam waarmee zij zich geregistreerd hebben in TenderNed. Die naam verschijnt ook in de publicatie van een gunning. Bij registratie met eHerkenning worden automatisch de gegevens uit het KvK-register overgenomen. Ondernemingen hebben echter de mogelijkheid deze naam aan te passen, bijvoorbeeld als hun persoonsnaam wordt opgenomen in hun handelsnaam en zij deze niet op TenderNed gepubliceerd willen zien. TenderNed attendeert ondernemers hierop bij registratie en in de (onlangs gewijzigde) gebruiksvoorwaarden.
 

Meer informatie

Datasets aanbestedingen 2010-2016
Eerste analyse aanbestedingscijfers 2016

Service navigatie

Inloggen

Paginastijl

Current Style: Standaard

TenderNed is onderdeel van PIANOo, het Expertisecentrum Aanbesteden van het ministerie van Economische Zaken