Aankondigingen Rss feed van de laatste aankondigingen

Tip: Zet meerdere termen tussen "" om naar een exacte combinatie te zoeken

Resultaten: 1 - 10 van 16265

Minder details tonen
 1. Netwerk & Security Infrastructuur-as-a-Service (NSI-aaS) - Provincie UtrechtEuropese aanbesteding

  Doel van de aanbesteding is de verwerving van een Netwerk en Security Infrastructuur (NSI) als managed dienst, teneinde de datacommunicatie op veilige en beschermde wijze te laten verlopen. Alle beno...
  • Type publicatie: Aankondiging van een opdracht
  • Publicatiedatum: 21-09-2017
  • Type opdracht: Diensten
  • Sluitingsdatum: 01-11-2017 08:30
  • Plaats van uitvoering: NEDERLAND (NL)
  • Procedure: Openbaar
 2. Europese aanbesteding "Eten en Drinken" - Programma "Facilitaire Inkoop" - Schiphol Nederland BVEuropese aanbesteding

  Door middel van onderhavige Europese aanbesteding wenst Aanbesteder één Opdrachtnemer te contracteren die, onder tactische aansturing van de recent gecontracteerde Managing Agent, verantwoordelijk wor...
  • Type publicatie: Aankondiging van een opdracht - Nutssectoren
  • Publicatiedatum: 21-09-2017
  • Type opdracht: Diensten
  • Sluitingsdatum: 23-10-2017 09:00
  • Plaats van uitvoering: NEDERLAND (NL), Groot-Amsterdam (NL329)
  • Procedure: Mededingingsprocedure met onderhandeling
 3. Aanschaf zaaksysteem - Waterschap Brabantse DeltaEuropese aanbesteding

  Het waterschap is in deze aanbesteding de aanbestedende dienst. Aanschaf en implementatie zaaksysteem.
  • Type publicatie: Aankondiging van een opdracht
  • Publicatiedatum: 21-09-2017
  • Type opdracht: Leveringen
  • Sluitingsdatum: 03-11-2017 12:00
  • Plaats van uitvoering: NEDERLAND (NL)
  • Procedure: Openbaar
 4. personeelssamenstelling - Stichting VilansEuropese aanbesteding

  Doel van dit onderzoek is het doorontwikkelen van de conceptleidraad personeelssamenstelling tot een zelfstandig te gebruiken handreiking die zorgteams de mogelijkheid geeft om de personeelssamenstell...
  • Type publicatie: Aankondiging in het geval van vrijwillige transparantie vooraf
  • Publicatiedatum: 21-09-2017
  • Type opdracht: Diensten
  • Sluitingsdatum:
  • Plaats van uitvoering: NEDERLAND (NL)
  • Procedure: Onderhandeling zonder bekendmaking
 5. Renovatie Openbare Verlichting - Gemeente GoudaEuropese aanbesteding

  De werkzaamheden voor de aan te besteden Opdracht bestaan in hoofdzaak uit: a. het vervangen van lichtmasten. b. het vervangen van verlichtingsarmaturen. c. vervangen van voedingskabels. d. het tr...
  • Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht
  • Publicatiedatum: 21-09-2017
  • Type opdracht: Leveringen
  • Sluitingsdatum: 10-07-2017 14:00
  • Plaats van uitvoering: NEDERLAND (NL)
  • Procedure: Openbaar
 6. Gemeenten Pekela en Veendam - Europees openbare aanbesteding Herwaardering, Bezwaarafhandeling en Voormeldingen in het kader van de Wet WOZ - De Kompanjie, werkorganisatie Pekela en VeendamEuropese aanbesteding

  De aanbestedende dienst zal aan één inschrijvende partij de opdracht gunnen voor het uitvoeren van de herwaardering voor alle woningen en niet-woningen, afhandeling van de ingekomen bezwaren tegen de ...
  • Type publicatie: Aankondiging van een opdracht
  • Publicatiedatum: 21-09-2017
  • Type opdracht: Diensten
  • Sluitingsdatum: 02-11-2017 10:00
  • Plaats van uitvoering: Groningen (NL11)
  • Procedure: Openbaar
 7. Herinrichting Terminal 1 Schiphol - Schiphol Nederland BVEuropese aanbesteding

  Om haar missie en ambitie te ondersteunen en om haar concurrentiepositie te behouden is Royal Schiphol Group voornemens om het reisgebied voor Schengen-passagiers in Terminal 1 opnieuw in te richten....
  • Type publicatie: Aankondiging van een opdracht - Nutssectoren
  • Publicatiedatum: 21-09-2017
  • Type opdracht: Werken
  • Sluitingsdatum: 01-11-2017 14:00
  • Plaats van uitvoering: NEDERLAND (NL), Groot-Amsterdam (NL329)
  • Procedure: Niet-openbaar
 8. EA Electron microscopes (S/TEM and FIB-SEM) - Rijksuniversiteit GroningenEuropese aanbesteding

  The tender is sub-divided into two lots: ›   lot 1: Electron Microscope for sub-Ångstrom materials analysis (S/TEM) ›   lot 2: Electron and Ion Microscope for sample preparation (FIB-SEM)   Tenderers ...
  • Type publicatie: Aankondiging van een opdracht
  • Publicatiedatum: 21-09-2017
  • Type opdracht: Leveringen
  • Sluitingsdatum: 02-11-2017 12:00
  • Plaats van uitvoering: NEDERLAND (NL)
  • Procedure: Openbaar
 9. Digitale Nieuwsvoorziening - De Nederlandsche Bank N.V.Europese aanbesteding

  Aanleiding voor de aanbesteding is het aflopen van het contract met de huidige leverancier voor digitale nieuwsvoorziening. Onderhavige aanbesteding wordt uitgevoerd volgens de Europees Openbare proce...
  • Type publicatie: Aankondiging van een opdracht
  • Publicatiedatum: 21-09-2017
  • Type opdracht: Diensten
  • Sluitingsdatum: 01-11-2017 11:59
  • Plaats van uitvoering: NEDERLAND (NL)
  • Procedure: Openbaar
 10. Aanbesteding ‘Routeoptimalisering en Modulering software’ ten behoeve van efficiënte inzameling van huishoudelijk afval en grondstoffen - Regionaal Reinigingsbedrijf AvalexEuropese aanbesteding

  Avalex en de deelnemende gemeenten hebben als gezamenlijk doel voor 2020 geformuleerd dat 75 procent van het huishouden afval wordt hergebruikt en nog maar 100 kg restafval per persoon per jaar wordt ...
  • Type publicatie: Aankondiging van een opdracht
  • Publicatiedatum: 21-09-2017
  • Type opdracht: Leveringen
  • Sluitingsdatum: 25-10-2017 12:00
  • Plaats van uitvoering: NEDERLAND (NL)
  • Procedure: Niet-openbaar
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. ...
 9. 1626
 10. 1627
Filter op:
 1. Aanbestedende dienst
  Alle

  Selecteren
 1. Type opdracht
 1. Omschrijving van de opdracht (CPV-code)
  Alle

  Selecteren
 1. Plaats van uitvoering (NUTS-code)
  Alle

  Selecteren
 1. Publicatiedatum
 2. van
  Datum kiezen (dd-mm-jjjj)
 3. tot
  Datum kiezen (dd-mm-jjjj)
 1. Sluitingsdatum
 2. van
  Datum kiezen (dd-mm-jjjj)
 3. tot
  Datum kiezen (dd-mm-jjjj)
 1. Nationaal/Europees
 1. Type publicatie
 1. Taal van de aankondiging
 2. Alle filters wissen


Zoeken

Zoek formulier

Service