Aankondigingen Rss feed van de laatste aankondigingen

Tip: Zet meerdere termen tussen "" om naar een exacte combinatie te zoeken

Resultaten: 1 - 10 van 15902

Minder details tonen
 1. Dienstverlening Erns-ELISA testen voor KVP - Ministerie van Economische Zaken, Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)Europese aanbesteding

  De gevraagde dienstverlening bestaat uit: (1) Het produceren en door WBVR laten goedkeuren van 30.000 Erns-ELISA testen. Opdrachtnemer houdt deze testen in voorraad. Vijf (5) weken na afroep door opd...
  • Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht - Overheidsopdrachten - Sociale en andere specifieke diensten
  • Publicatiedatum: 24-06-2017
  • Type opdracht: Diensten
  • Sluitingsdatum: 21-04-2017
  • Plaats van uitvoering: NEDERLAND (NL)
  • Procedure: Openbaar
 2. Aanschaf Hoogwerker - Veiligheidsregio KennemerlandEuropese aanbesteding

  De VRK is op zoek naar een opdrachtnemer die in staat is tot het bedrijfsklaar afleveren van één (1) Hoogwerker, en optioneel de levering van een tweede Hoogwerker in het jaar 2024 (geplande vervangin...
  • Type publicatie: Aankondiging van een opdracht
  • Publicatiedatum: 23-06-2017
  • Type opdracht: Leveringen
  • Sluitingsdatum: 14-08-2017
  • Plaats van uitvoering: NEDERLAND (NL)
  • Procedure: Openbaar
 3. RFI "laser schietvaardigheid training systeem" - PolitieacademieNationale aanbesteding

  laser schietvaardigheid training systeem / laser firearms training system
  • Type publicatie: Marktconsultatie
  • Publicatiedatum: 23-06-2017
  • Type opdracht: Leveringen
  • Sluitingsdatum: 07-07-2017
  • Plaats van uitvoering: NEDERLAND (NL)
  • Procedure: Niet-openbaar
 4. Bepakkingsmateriaal - Veiligheidsregio DrentheEuropese aanbesteding

  Het leveren van Bepakkingsmateriaal aan Veiligheidsregio Drenthe.
  • Type publicatie: Aankondiging van een opdracht
  • Publicatiedatum: 23-06-2017
  • Type opdracht: Leveringen
  • Sluitingsdatum: 26-06-2017
  • Plaats van uitvoering: NEDERLAND (NL)
  • Procedure: Openbaar
 5. Ingenieursdiensten - Gemeente Gooise MerenEuropese aanbesteding

  Aanbestedende diensten hebben voor de komende jaren behoefte aan diensten op het gebied van ingenieurs- en adviesdiensten, zoals beleidsondersteunend onderzoek, het opstellen van beleidsnotities, mili...
  • Type publicatie: Aankondiging van een opdracht
  • Publicatiedatum: 23-06-2017
  • Type opdracht: Diensten
  • Sluitingsdatum: 04-09-2017
  • Plaats van uitvoering: NEDERLAND (NL)
  • Procedure: Openbaar
 6. W-, E- & B-onderhoud - MBO UtrechtEuropese aanbesteding

  MBO Utrecht is voornemens drie Raamovereenkomsten af te sluiten met betrekking tot het verrichten van werktuigbouwkundig, elektrotechnisch en bouwkundig onderhoud. MBO Utrecht is voornemens om aan éé...
  • Type publicatie: Aankondiging van een opdracht
  • Publicatiedatum: 23-06-2017
  • Type opdracht: Werken
  • Sluitingsdatum: 28-08-2017
  • Plaats van uitvoering: NEDERLAND (NL)
  • Procedure: Openbaar
 7. Cateringdiensten - Waterschap ScheldestromenEuropese aanbesteding

  Deze tender betreft de Europees openbare aanbesteding voor de overeenkomst cateringdiensten voor waterschap Scheldestromen. De aanbesteding wordt uitgevoerd conform de methodiek van Best Value.   Doel...
  • Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht
  • Publicatiedatum: 23-06-2017
  • Type opdracht: Diensten
  • Sluitingsdatum:
  • Plaats van uitvoering: NEDERLAND (NL)
  • Procedure: Openbaar
 8. 1-006-17 Het beheren, onderhouden en uitbreiden van de gemeentelijke installaties ten behoeve van het cameratoezicht in en nabij de gemeente Rotterdam - Gemeente RotterdamEuropese aanbesteding

  Deze marktbenadering betreft een Europese openbare aanbestedingsprocedure t.b.v. het beheren, onderhouden en uitbreiden van de gemeentelijke installaties ten behoeve van het cameratoezicht in en nabij...
  • Type publicatie: Aankondiging van een opdracht
  • Publicatiedatum: 23-06-2017
  • Type opdracht: Werken
  • Sluitingsdatum: 28-08-2017
  • Plaats van uitvoering: NEDERLAND (NL)
  • Procedure: Openbaar
 9. Openstelling groslijsten onderhands aanbesteden Werken Waterschap Vallei en Veluwe - Waterschap Vallei en VeluweNationale aanbesteding

  De Aanbestedingswet stelt dat een aanbestedende dienst bij onderhandse aanbestedingen de ondernemers die zij uitnodigt op basis van objectieve criteria kiest. Hiertoe stelt WVV groslijsten open. De gr...
  • Type publicatie: Vooraankondiging
  • Publicatiedatum: 23-06-2017
  • Type opdracht: Werken
  • Sluitingsdatum: 18-10-2017
  • Plaats van uitvoering: NEDERLAND (NL)
  • Procedure: Openbaar
 10. Raamovereenkomst ICT Hardware - NOSEuropese aanbesteding

  Het doel van de aanbesteding is het selecteren en contracteren van (maximaal) drie (3) Inschrijvers waarmee een Raamovereenkomst wordt aangegaan voor het plaatsen van toekomstige opdrachten voor het l...
  • Type publicatie: Aankondiging van een opdracht
  • Publicatiedatum: 23-06-2017
  • Type opdracht: Leveringen
  • Sluitingsdatum: 31-08-2017
  • Plaats van uitvoering: NEDERLAND (NL)
  • Procedure: Niet-openbaar
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. ...
 9. 1590
 10. 1591
Filter op:
 1. Aanbestedende dienst
  Alle

  Wijzigen
 1. Type opdracht
 1. Omschrijving van de opdracht (CPV-code)
  Alle

  Wijzigen
 1. Plaats van uitvoering (NUTS-code)
  Alle

  Selecteren
 1. Publicatiedatum
 2. van
  Datum kiezen (dd-mm-jjjj)
 3. tot
  Datum kiezen (dd-mm-jjjj)
 1. Sluitingsdatum
 2. van
  Datum kiezen (dd-mm-jjjj)
 3. tot
  Datum kiezen (dd-mm-jjjj)
 1. Nationaal/Europees
 1. Type publicatie
 1. Taal van de aankondiging
 2. Alle filters wissen


Zoeken

Zoek formulier

Service